Säädökset alkuperäisinä: 1990

1150/1990
Laki teknillisestä tarkastuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
1149/1990
Laki mittatekniikan keskuksesta
1148/1990
Laki Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaamistoimintaan annetun lain muuttamisesta
1147/1990
Valtiovarainministeriön päätös vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1146/1990
Valtiovarainministeriön päätös rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1145/1990
Liikenneministeriön päätös kunnista, joiden alueella peritään korkeampaa televisiolupamaksua
1144/1990
Valtioneuvoston päätös valtioneuvoston työllisyysehtopäätöksen 2§:n muuttamisesta
1143/1990
Asetus eräiden virkojen nimien muuttamisesta sisäasiainministeriön hallinnonalalla
1142/1990
Asetus väestökirjahallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
1141/1990
Asetus väestörekisterikeskuksen maksuasetuksen muuttamisesta
1140/1990
Laki lästimaksusta annetun lain 1§:n muuttamisesta
1139/1990
Laki ulkomaanliikenteen lastialusten kilpailuedellytysten edistämisestä
1138/1990
Asetus palkkaturva-asetuksen muuttamisesta
1137/1990
Asetus tapaturmaviraston eräiden virkojen nimien muuttamisesta
1136/1990
Asetus karhun, suden ja ahman metsästämisestä
1135/1990
Asetus Turun ja Tampereen yliopistojen eräiden virkojen opetusalan muuttamisesta
1134/1990
Asetus Helsingin yliopiston erääseen varsinaisen professorin virkaan kuuluvista tehtävistä
1133/1990
Asetus Helsingin yliopiston kahden siviilioikeuden varsinaisen professorin viran opetusalasta
1132/1990
Asetus näkövammaisten kirjastosta annetun asetuksen 7 ja 10§:n muuttamisesta
1131/1990
Asetus Valtionhallinnon kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1130/1990
Asetus evankelis-luterilaisen kirkon eläkeasetuksen 5§:n kumoamisesta
1129/1990
Asetus kirkon keskusrahastosta annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta
1128/1990
Laki kirkon keskusrahastosta annetun lain 9 a ja 14§:n muuttamisesta
1127/1990
Laki kirkkolain 501 ja 529§:n muuttamisesta
1126/1990
Laki liike- ja yhteisötunnuksen luovuttamisesta
1125/1990
Asetus lehtien postimaksuja käsittelevästä lautakunnasta annetun asetuksen kumoamisesta
1124/1990
Asetus Ilmailulaitoksesta
1123/1990
Laki Ilmailulaitoksesta
1122/1990
Laki kunnallislain muuttamisesta
1121/1990
Asetus avunantoa ydinonnettomuuden tai säteilyhätätilan yhteydessä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
1120/1990
Laki avunantoa ydinonnettomuuden tai säteilyhätätilan yhteydessä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä yleissopimuksen soveltamisesta
1119/1990
Valtioneuvoston päätös valtion työntekijöiden matkakustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1118/1990
Julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka on koko maassa juhlallisesti vietettävä vuonna 1991
1117/1990
Laki kansanterveyslain muuttamisesta
1116/1990
Mielenterveyslaki
1115/1990
Laki palo- ja pelastustoimesta annetun lain muuttamisesta
1114/1990
Asetus ulosottomaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1113/1990
Uhkasakkolaki
1112/1990
Asetus rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun asetuksen 1 ja 2§:n muuttamisesta
1111/1990
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1110/1990
Laki rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta
1109/1990
Laki yhden tuomarin istunnossa käsiteltävistä rikosasioista annetun lain muuttamisesta
1108/1990
Laki rangaistusmääräyslain muuttamisesta
1107/1990
Laki rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain 8§:n muuttamisesta
1106/1990
Laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain 1§:n muuttamisesta
1105/1990
Laki yhdyskuntapalvelun kokeilemisesta
1104/1990
Oikeusministeriön päätös vaaliluettelon oikaisuvaatimuslomakkeen kaavasta
1103/1990
Laki valtion viran ja toimen haltijain neuvotteluoikeudesta annetun lain kumomisesta
1102/1990
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain muuttamisesta
1101/1990
Laki merenkulun veronhuojennuksista annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.