Säädökset alkuperäisinä: 1990

1200/1990
Valtioneuvoston päätös Kehitysaluerahasto Oy:n määräämisestä toimimaan Ruotsinpyhtäällä
1199/1990
Valtioneuvoston päätös hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
1198/1990
Asetus merimiesten palkkaturva-asetuksen 6 §:n muuttamisesta
1197/1990
Asetus palkkaturva-asetuksen 9 §:n muuttamisesta
1196/1990
Asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
1195/1990
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta
1194/1990
Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
1193/1990
Laki työntekijäin eläkelain soveltamisesta Suomen Pankin setelipainon henkilökunnan työsuhteisiin
1192/1990
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1191/1990
Laki vuosilomalain 3 §:n muuttamisesta
1190/1990
Laki työsopimuslain muuttamisesta
1189/1990
Asetus asumistukiasetuksen 3 a §:n 7 kohdan kumoamisesta
1188/1990
Asetus asuntotuotantoasetuksen muuttamisesta
1187/1990
Laki asumistukilain 6 §:n muuttamisesta
1186/1990
Laki vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta
1185/1990
Laki asuntotuotautulain muuttamisesta
1184/1990
Laki huoneenvuokralain muuttamisesta
1183/1990
Liikenneministeriön päätös eräiltä yksikielisillä alueilla toimivilta viran ja toimen haltijoilta vaadittavasta maan toisen kielen taidosta annetun kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätöksen kumoamisesta
1182/1990
Maa- ja metsätalousministeriön päätös tuottajamaidon samahintaisuudesta sekä laatu- ja koostumushinnoittelun perusteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
1181/1990
Valtioneuvoston päätös Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta suoritettavista korvauksista
1180/1990
Asetus hissien tarkastuksista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1179/1990
Asetus Sähkötarkastuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1178/1990
Asetus sähköasetuksen muuttamisesta
1177/1990
Asetus valtiontalouden tarkastuksesta
1176/1990
Asetus poliisin eräiden virkojen nimien muuttamisesta
1175/1990
Asetus eräiden virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta sisäasiainministeriön hallinnonalalla
1174/1990
Asetus vedonlyönnin toimeenpanemisesta hevoskilpailuissa annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1173/1990
Laki alustoimitusten rahoitukseen myönnettävästä korkotuesta
1172/1990
Valtiovarainministeriön päätös eräiden ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvojen vapauttamisesta moottoriajoneuvoverosta tai veron alentamisesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1171/1990
Asetus moottoriajoneuvoverosta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1170/1990
Laki indeksiehdon käytöstä vuosia 1990 ja 1991 koskevissa työ-, virka- ja toimiehtosopimuksissa annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1169/1990
Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta
1168/1990
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta
1167/1990
Laki leimaverolain muuttamisesta
1166/1990
Laki tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta
1165/1990
Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 1 ja 14 §:n muuttamisesta
1164/1990
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1163/1990
Laki tasausverolain muuttamisesta
1162/1990
Laki rehujen rasva- ja valkuaisverosta
1161/1990
Laki ravintorasvaverosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
1160/1990
Laki polttoaineverosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
1159/1990
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 12§:n 1 momentissa tarkoitetun laivakuljetuksissa maksettavan kuljetustuen määrästä
1158/1990
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös alueelliseen kuljetustukeen oikeuttavasta vähimmästä kuljetusmaksusta
1157/1990
Valtioneuvoston päätös valtion palvelussuhdeasuntojen vuokrien määräämisperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 10§:n muuttamisesta
1156/1990
Valtioneuvoston päätös teknisten määräysten, standardien ja suositusten valmistelun ilmoittamisesta ja niiden voimaansaattamisen siirtämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen 3§:n muuttamisesta
1155/1990
Asetus Ruotsin ja Neuvostoliiton kanssa kalastuksesta tehtyjen sopimusten täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen 5 ja 7§:n muuttamisesta
1154/1990
Asetus eräiden virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta sisäasiainministeriön hallinnonalalla
1153/1990
Asetus Kadettikunnan ansiomitalista
1152/1990
Asetus Insinööriupseeriliiton ansiomitalista
1151/1990
Laki valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa Lapuan patruunatehtaan hallinnassa olevaa omaisuutta perustettavalle osakeyhtiölle sekä ryhtyä eräisiin muihin yhtiön perustamiseen liittyviin järjestelyihin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.