Säädökset alkuperäisinä: 1990

1250/1990
Laki vuodelta 1991 toimitettavassa valtionverotuksessa sovellettavista veroasteikoista ja veroprosenteista
1249/1990
Valtion tulo- ja menoarvio vuodelle 1991
1248/1990
Asetus erikoissairaanhoidosta perittävistä maksuista ja korvauksista
1247/1990
Mielenterveysasetus
1246/1990
Laki lääninoikeuslain 11§:n muuttamisesta
1245/1990
Oikeusministeriön päätös lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin käyttöön ottamisesta eräissä tuomiokunnissa ja raastuvanoikeuksissa
1244/1990
Oikeusministeriön päätös rangaistusmääräyslain täytäntöönpanosta
1243/1990
Asetus valtion teknillisen tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1242/1990
Asetus teknilliselle tarkastuskeskukselle suoritettavista maksuista
1241/1990
Asetus merentutkimuslaitoksen maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1240/1990
Asetus eräistä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksisla annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta
1239/1990
Asetus haastetiedoksiannosta suoritettavista maksuista
1238/1990
Valtioneuvoston päätös vuonna 1990 tehtävistä kananmunantuotannon vähentämissopimuksista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1237/1990
Asetus maatilahallinnosta
1236/1990
Laki maatilahallinnosta
1235/1990
Asetus eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä viran nimen muuttamisesta.
1234/1990
Laki kotimaisesta öljykasvituotannosta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
1233/1990
Laki kotimaisesta tärkkelystuotannosta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
1232/1990
Laki sokerilain 13 §:n muuttamisesta
1231/1990
Liikenneministeriön päätös televerkkojen liikenteellisestä aluejaosta annetun päätöksen 4 §:n muuttamisesta
1230/1990
Liikenneministeriön päätös sisäjohtoverkoista
1229/1990
Valtioneuvoston päätös pakolaisten toimeentulon turvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1228/1990
Valtioneuvoston päätös pakolaisten vastaanoton järjestämisestä ja korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1227/1990
Eduskunnan päätös Eduskunnan kirjaston ohjesäännön muuttamisesta
1226/1990
Eduskunnan päätös eduskunnan oikeusasiamiehen johtosäännön muuttamisesta
1225/1990
Asetus valtioneuvoston oikeuskanslerin ohjesäännön muuttamisesta
1224/1990
Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta
1223/1990
Laki valtakunnanoikeudesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1222/1990
Laki eduskunnan oikeudesta tarkastaa valtioneuvoston jäsenten ja oikeuskanslerin virkatointen lainmukaisuutta annetun lain muuttamisesta
1221/1990
Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta
1220/1990
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1991 työnantajan sosiaaliturvamaksun määräämisestä
1219/1990
Opetusministeriön päätös tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
1218/1990
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös perusteista, joiden mukaan työntekijäin eläkelain 19 b §:ssä, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 §:ssä, maatalousyrittäjien eläkelain 19 §:ssä, yrittäjien eläkelain 17 §:ssä sekä eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain 11 §:ssä säädetty kertasuoritus lasketaan
1217/1990
Asetus valtion sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden palveluista perittävistä korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta
1216/1990
Asetus kansaneläkelain 62 §:n mukaisesta kunnan lisäosaosuuden tilityksestä vuodelta 1991
1215/1990
Asetus liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1214/1990
Asetus valtioneuvoston lainanottovaltuuksista vuonna 1991
1213/1990
Laki taisteluvälineiden siviilihenkilöille aiheuttamien tapaturmien korvaamisesta
1212/1990
Laki Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaamistoimintaan annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1211/1990
Sotilastapaturmalaki
1210/1990
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1209/1990
Laki luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain muuttamisesta
1208/1990
Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1207/1990
Liikenneministeriön päätös matkailuautoista ja matkailukoreista
1206/1990
Asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1205/1990
Asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta
1204/1990
Asetus valtiovarainministeriön hallinnonalan eräistä virkajärjestelyistä
1203/1990
Asetus Turun yliopistosta annetun asetuksen 18 ja 59 §:n muuttamisesta
1202/1990
Laki Lapin yliopistosta
1201/1990
Laki aluevaihdosta valtion ja Helsingin kaupungin välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.