Säädökset alkuperäisinä: 1990

50/1990
Laki leimaverolain muuttamisesta
49/1990
Luottoveroasetus
48/1990
Luottoverolaki
47/1990
Laki tielaitoksesta
46/1990
Puolustusministeriön päätös Suomen alueen valvonnasta ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta annetun asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
45/1990
Valtioneuvoston päätös asuinhuoneistojen vuokrien korotusyleisohjeeksi annetun valtioneuvoston päätöksen (1380/89) peruuttamisesta
44/1990
Valtioneuvoston päätös luonnonmukaista maataloustuotantoa koskevista sopimuksista vuonna 1990
43/1990
Valtioneuvoston päätös pellon kesannoimissopimuksista vuonna 1990
42/1990
Asetus ympäristöministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
41/1990
Asetus ympäristöministeriön ja sen hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
40/1990
Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta annetun Suomen Pankin päätöksen muuttamisesta
39/1990
Liikenneministeriön päätös ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
38/1990
Puolustusministeriön päätös asevelvollisten yleisistä varusmiespalvelukseen astumispäivistä vuonna 1992
37/1990
Oikeusministeriön päätös vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta eräissä tapauksissa annetun oikeusministeriön päätöksen 1§:n muuttamisesta
36/1990
Valtioneuvoston päätös rakennemuutosmäärärahan käyttöperusteista
35/1990
Valtioneuvoston päätös kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa vuonna 1990
34/1990
Valtioneuvoston päätös valtion urheiluneuvostosta annetun valtioneuvoston päätöksen 2§:n muuttamisesta
33/1990
Asetus sosiaalihallituksen eräiden virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta
32/1990
Asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta
31/1990
Asetus maanmittausmaksusta annetun asetuksen muuttamisesta
30/1990
Asetus jakoasetuksen 9§:n muuttamisesta
29/1990
Laki kaavoitusalueiden jakolain muuttamisesta
28/1990
Laki lainajyvästöistä ja siemenrahastoista annetun lain 14§:n muuttamisesta
27/1990
Laki Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta
26/1990
Laki rakennuslain muuttamisesta
25/1990
Laki kunnallislain muuttamisesta
24/1990
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1990 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
23/1990
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1989 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
22/1990
Valtioneuvoston päätös investointi-, käynnistys- ja kehittämisavustusten myöntämistä koskeviksi periaateohjeiksi annetun valtioneuvoston päätöksen 8§:n muuttamisesta
21/1990
Valtioneuvoston päätös maidon kuljetusavustuksista annetun valtioneuvoston päätöksen 6§:n muuttamisesta
20/1990
Asetus työministeriön eräiden virkojen nimien muuttamisesta
19/1990
Asetus eräiden kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan virkojen perustamisesta
18/1990
Asetus sisäasiainministeriön eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
17/1990
Asetus kansainvälistä tekstiilikauppaa koskevan sopimuksen jatkamista koskevan pöytäkirjan lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
16/1990
Asetus vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla 29 päivänä heinäkuuta 1960 tehdyn 28 päivänä tammikuuta 1964 tehdyllä lisäpöytäkirjalla muutetun yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
15/1990
Laki vapaakuntakokeilusta annetun lain 6§:n muuttamisesta
14/1990
Laki vapaakunnan oikeudesta poiketa eräistä säännöksistä ja määräyksistä annetun lain muuttamisesta
13/1990
Laki merenkulkulaitoksesta
12/1990
Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta annetun Suomen Pankin päätöksen muuttamisesta
11/1990
Valtioneuvoston päätös Valtionrautateiden ja Posti- ja telelaitoksen ylijohtajan virkojen nimien muuttamisesta
10/1990
Valtioneuvoston päätös asevelvolliselle muulta kuin vakinaisen väen palvelusajalta suoritettavasta palkkauksesta annetun valtioneuvoston päätöksen 1§:n muuttamisesta
9/1990
Valtioneuvoston päätös valtion nuorisoneuvostosta
8/1990
Valtioneuvoston päätös läänin kehittämisrahan käyttöperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
7/1990
Asetus ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan perusteena olevan palkan määrittämisestä annetun asetuksen 5§:n muuttamisesta
6/1990
Asetus ilmailuasetuksen 7§:n muuttamisesta
5/1990
Asetus maanmittaushallinnon suoritteista perittävistä maksuista
4/1990
Asetus puolustusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
3/1990
Asetus lääninhallitusten eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
2/1990
Asetus valtioneuvoston kanslian eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
1/1990
Laki urheiluopistojen valtionavusta annetun lain 2 a§:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.