Säädökset alkuperäisinä: 1990

100/1990
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
99/1990
Laki työttömyyskassalain 3 ja 4§:n muuttamisesta
98/1990
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
97/1990
Oikeusministeriön päätös puolueen rekisteröimishakemukseen liitettävän luettelokortin kaavasta
96/1990
Maa- ja metsätalousministeriön päätös metsähallituksen piirihallinnosta
95/1990
Maa- ja metsätalousministeriön päätös lihantarkastuksesta
94/1990
Valtioneuvoston päätös elintarviketuotteiden hinnanerokorvauksista
93/1990
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös alustoimitusten rahoitukseen myönnettävien korkotukilainojen yleisistä ehdoista
92/1990
Liikenneministeriön päätös merenkulkupiireistä
91/1990
Asetus pakolaisasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen 3 ja 4§:n muuttamisesta
90/1990
Asetus syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä annetun asetuksen 13§:n muuttamisesta
89/1990
Asetus opetusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta
88/1990
Asetus valtioneuvoston kansliasta
87/1990
Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
86/1990
Laki äitiysavustuslain muuttamisesta
85/1990
Laki lapsilisälain muuttamisesta
84/1990
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamisajankohdasta
83/1990
Asetus eräiden työministeriön hallinnonalaan kuuluvien virkojen nimien muuttamisesta
82/1990
Asetus työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnon eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
81/1990
Asetus lääkintöhallituksen eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
80/1990
Asetus vuonna 1988 kertyvien sosiaaliturvamaksujen jakautumasta annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta
79/1990
Asetus vuonna 1990 kertyvien sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
78/1990
Asetus teollisuussihteerin suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
77/1990
Asetus eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
76/1990
Asetus oikeusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
75/1990
Asetus Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta annetun asetuksen muuttamisesta
74/1990
Asetus ulosottotoimesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
73/1990
Valtioneuvoston päätös pellon metsityspalkkioista vuonna 1990
72/1990
Valtioneuvoston päätös maataloustuotannon vähentämissopimuksista vuonna 1990
71/1990
Valtioneuvoston päätös luontaiselinkeinolain 4§:n 2 momentissa tarkoitetuista enimmäistuloista
70/1990
Asetus maatila-asetuksen muuttamisesta
69/1990
Asetus valtion maitovalmisteiden tarkastuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta
68/1990
Asetus eräistä metsähallinnon virkajärjestelyistä
67/1990
Asetus korkeakouluilta tilatuista tutkimuksista ja muista palvelutehtävistä perittävistä maksuista annetun asetuksen 3 a ja 3 b§:n muuttamisesta
66/1990
Asetus opetusministeriön ja sen hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta ja siirtämisestä
65/1990
Valtioneuvoston päätös peruskoulu- ja lukiorakennusten suunnittelun, rakentamisen ja normaalihintojen perusteista
64/1990
Valtioneuvoston päätös peruskoulun ja lukion huonetilojen normaalihinnoista
63/1990
Asetus indeksilain soveltamislautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
62/1990
Asetus poikkeuksista tieliikenteen ajo- ja lepoaikoihin
61/1990
Laki tieliikenteen ajo- ja lepoajoista
60/1990
Laki tieliikennelain 87 a§:n muuttamisesta
59/1990
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston päätös eläintautien leviämisen ehkäisemisestä maahantuonnin yhteydessä
58/1990
Oikeusministeriön päätös lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin käyttöön ottamisesta Tampereen raastuvanoikeudessa ja Lohjan tuomiokunnassa
57/1990
Ympäristöministeriön päätös jätteiden hyödyntämislainojen ja jätehuoltolainojen yleisistä ehdoista
56/1990
Ympäristöministeriön päätös jätehuollon ja jätteiden hyödyntämisen edistämiseen myönnettävistä avustuksista
55/1990
Asetus Itämerellä harjoitettavaa kalastusta koskevista säännöistä annetun asetuksen muuttamisesta
54/1990
Asetus yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun asetuksen muuttamisesta
53/1990
Asetus merenkulkulaitoksesta
52/1990
Asetus valtioneuvoston kanslian erään viran nimen muuttamisesta
51/1990
Asetus valtioneuvoston kanslian eräistä virkajärjestelyistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.