Säädökset alkuperäisinä: 1990

150/1990
Laki optikon toimen harjoittamisesta annetun lain 2§:n muuttamisesta
149/1990
Laki hammasteknikon toimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta
148/1990
Laki hammaslääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 6§:n muuttamisesta
147/1990
Laki lääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 6§:n muuttamisesta
146/1990
Valtioneuvoston päätös valtion työntekijöiden matkakustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
145/1990
Asetus kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnasta annetun asetuksen 8§:n muuttamisesta
144/1990
Asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
143/1990
Asetus ulkoasiainhallinnon eräiden virkojen nimien muuttamisesta
142/1990
Asetus ulkoasiainhallinnon eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
141/1990
Laki lapsen elatuksen turvaamisesta annetun lain 7§:n muuttamisesta
140/1990
Laki lapsilisälain muuttamisesta
139/1990
Laki lastensuojelulain muuttamisesta
138/1990
Valtioneuvoston päätös työnantajalle maksettavasta koulutuskorvauksesta vuodelta 1990
137/1990
Asetus opetusministeriön hallinnonalan koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta
136/1990
Asetus opetusministeriöstä
135/1990
Asetus kirjastoasetuksen muuttamisesta
134/1990
Laki kirjastolain muuttamisesta
133/1990
Asetus kouluhallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
132/1990
Laki kouluhallituksesta ja sen alaisesta piirihallinnosta annetun lain muuttamisesta
131/1990
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräistä marja-, hedelmä- ja kasvisvalmisteista sekä eräistä juomista annetun asetuksen soveltamisesta
130/1990
Asetus lihavalmisteasetuksen 24 ja 28 §:n muuttamisesta
129/1990
Asetus eräistä marja-, hedelmä- ja kasvisvalmisteista sekä eräistä juomista
128/1990
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen nimien muuttamisesta
127/1990
Asetus eräistä patentti- ja rekisterihallituksen perimistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
126/1990
Asetus tielaitoksesta
125/1990
Asetus kiinteistörekisteriasetuksen 6§:n muuttamisesta
124/1990
Asetus kaavoitusalueiden jakoasetuksen muuttamisesta
123/1990
Asetus Saksan demokraattisen tasavallan kanssa yhteistyöstä eläinlääkinnän alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
122/1990
Ympäristöministeriön päätös virvoitusjuomien ja oluen vähittäismyyntipäällysten panttiin perustuvan talteenotto- ja kierrätysjärjestelmän hyväksymisestä
121/1990
Valtioneuvoston päätös kirjastorakennusten normaalihinnoista vuonna 1990
120/1990
Asetus työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnon eräistä virkajärjestelyistä
119/1990
Asetus eräiden kauppa- ja teollisuusministeriön ja sen hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
118/1990
Asetus liikenneministeriön ja sen hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
117/1990
Asetus opetusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen nimien muuttamisesta
116/1990
Asetus eräiden opetusministeriön hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
115/1990
Asetus valtiovarainministeriön eräiden virkojen nimien muuttamisesta
114/1990
Asetus eräiden valtiovarainministeriön ja sen hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
113/1990
Laki kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa annetun lain 8§:n kumoamisesta
112/1990
Laki kuluttajatutkimuskeskuksesta
111/1990
Laki elintarvikevirastosta
110/1990
Laki kuluttajavirastosta
109/1990
Valtioneuvoston päätös äitiysavustuksen suuruuden vahvistamisesta
108/1990
Asetus äitiysavustusasetuksen muuttamisesta
107/1990
Kansanedustajain perhe-eläkelaki
106/1990
Laki eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta
105/1990
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
104/1990
Laki perhe-eläkelain muuttamisesta
103/1990
Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta
102/1990
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
101/1990
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 4§:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.