Säädökset alkuperäisinä: 1990

200/1990
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös ionisoimattoman säteilyn altistusrajoista
199/1990
Asetus eräiden geologian tutkimuskeskuksen virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
198/1990
Asetus eräistä määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen muuttamisesta
197/1990
Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
196/1990
Asetus tulo- ja varallisuusveroasetuksen 4§:n muuttamisesta
195/1990
Laki tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta
194/1990
Laki vuodelta 1990 toimitettavassa valtionverotuksessa sovellettavista veroasteikoista ja veroprosenteista annetun lain 5§:n muuttamisesta
193/1990
Valtioneuvoston päätös sairaanhoitopiirien alueista
192/1990
Valtioneuvoston päätös selluloosasta suoritettavasta vientitalletuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
191/1990
Asetus sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
190/1990
Asetus sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
189/1990
Asetus sosiaalihallituksen eräiden virkojen nimien muuttamisesta
188/1990
Asetus geologian tutkimuskeskuksesta
187/1990
Laki indeksiehdon käytöstä vuosia 1990 ja 1991 koskevissa työ-, virka- ja toimiehtosopimuksissa annetun lain 2§:n muuttamisesta
186/1990
Laki valtion taidemuseosta annetun lain voimaanpanosta
185/1990
Laki valtion taidemuseosta
184/1990
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista
183/1990
Asetus tapaturmaviraston eräiden virkojen nimien muuttamisesta
182/1990
Asetus kalastuspiireistä annetun asetuksen muuttamisesta
181/1990
Asetus Suomen elokuva-arkiston suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen 5§:n muuttamisesta
180/1990
Asetus valtiovarainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
179/1990
Asetus poliisin eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
178/1990
Asetus rajavartiolaitoksen erään viran perustamisesta ja eräiden virkojen lakkauttamisesta
177/1990
Asetus oikeusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen nimien muuttamisesta
176/1990
Asetus kielilaissa mainittujen käännösten toimittamisesta suoritettavista maksuista annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta
175/1990
Valtioneuvoston päätös eräiden asuntolainojen ja perusparannuslainojen korosta
174/1990
Valtioneuvoston päätös avustusten myöntämisestä turkistarhaajien korkotukilainojen korkokustannuksiin annetun valtioneuvoston päätöksen 5 ja 6§:n muuttamisesta
173/1990
Asetus asuntotuotantoasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
172/1990
Asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun asetuksen 109§:n muuttamisesta
171/1990
Asetus Kamerunin kanssa taloudellisesta, teollisesta ja teknisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
170/1990
Asetus Torronsuon kansallispuistosta
169/1990
Laki Torronsuon kansallispuistosta
168/1990
Asetus Koloveden kansallispuistosta
167/1990
Laki Koloveden kansallispuistosta
166/1990
Maa- ja metsätalousministeriön päätös hyväksytyistä rehun lisäaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
165/1990
Laki leimaverolain 30§:n muuttamisesta
164/1990
Laki maatilalain 91§:n 2 momentin kumoamisesta
163/1990
Laki luontaiselinkeinolain 19§:n muuttamisesta
162/1990
Laki kolttalain 11§:n muuttamisesta
161/1990
Porotalouslaki
160/1990
Laki tullitariffilain liitteenä olevan tullitariffin muuttamisesta
159/1990
Laki Lapin korkeakoulusta annetun lain 1§:n muuttamisesta
158/1990
Laki optikon toimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta
157/1990
Laki lääkitysvoimistelijan ja hierojan toimesta annetun lain muuttamisesta
156/1990
Laki sairaanhoitotoimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta
155/1990
Laki hammasteknikon toimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta
154/1990
Laki hammaslääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 9§:n muuttamisesta
153/1990
Laki lääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 9§:n muuttamisesta
152/1990
Laki yksityisestä terveydenhuollosta
151/1990
Laki proviisorin toimen ja farmaseutin toimen harjoittamisesta annetun lain 3§:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.