Säädökset alkuperäisinä: 1990

250/1990
Asetus eräiden virkojen nimien muuttamisesta sisäasiainministeriön hallinnonalalla
249/1990
Asetus poliisiasetuksen 51§:n muuttamisesta
248/1990
Asetus eräistä Etelä-Afrikkaan kohdistuvista toimenpiteistä annetun lain säännösten soveltamisen lakkaamisesta Namibian osalta
247/1990
Liikenneministeriön päätös kuorma-autojen ja niiden perävaunujen ristiinkytkennästä
246/1990
Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta annetun päätöksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
245/1990
Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta
244/1990
Asetus ilmailuhallinnosta
243/1990
Asetus Tammisaaren saariston kansallispuistosta
242/1990
Laki puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta
241/1990
Asetus Italian kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
240/1990
Laki Italian kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
239/1990
Ympäristöministeriön päätös vuokra-asuntojen jälleenvuokrauksesta kunnille aiheutuneiden tappioiden korvaamiseksi myönnettävien avustusten jakoperusteista
238/1990
Ympäristöministeriön päätös avustuksista taloudellisissa vaikeuksissa oleville vuokrataloille
237/1990
Valtioneuvoston päätös asunto-, omaksilunastamis- ja perusparannuslainan myöntämisessä, korkotukilainaksi hyväksymisessä sekä asukkaaksi hyväksymisessä sovellettavista arvosteluperusteista
236/1990
Asetus vesi- ja ympäristöhallinnon eräiden virkojen nimien muuttamisesta
235/1990
Asetus työvoimaopistosta annetun asetuksen 4§:n muuttamisesta
234/1990
Asetus kaupparekisteriasetuksen 4 ja 27§:n muuttamisesta
233/1990
Laki toiminimilain 7 ja 12§:n muuttamisesta
232/1990
Laki kaupparekisterilain muuttamisesta
231/1990
Työsuojeluhallituksen päätös hyväksyttävistä asbestipurkutyössä käytettävistä menetelmistä ja laitteista
230/1990
Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen kannosta vuonna 1990
229/1990
Valtiovarainministeriön päätös valtion palvelussuhdeasuntoihin liittyvistä eduista perittävistä korvauksista
228/1990
Valtiovarainministeriön päätös valtion palveluksessa olevilta perittävistä ateriakorvauksista
227/1990
Asetus eräiden kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
226/1990
Asetus valtion virkamiehen ja työntekijän terveydenhuollosta ulkomailla annetun asetuksen 3§:n muuttamisesta
225/1990
Asetus valtion eläkeneuvottelukunnasta annetun asetuksen 2 ja 3§:n muuttamisesta
224/1990
Asetus eroraha-asetuksen 17§:n muuttamisesta
223/1990
Laki työturvallisuuslain 1§:n muuttamisesta
222/1990
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kirjanpitolaissa tarkoitetusta mikrokuvauksesta ja optiselle tietovälineelle siirrosta
221/1990
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kirjanpitolaissa tarkoitetusta mikrotulostuksesta
220/1990
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
219/1990
Sisäasiainministeriön päätös eräiden tilanosien ja alueiden siirtämisestä Raision kaupungista Nousiaisten kuntaan
218/1990
Sisäasiainministeriön päätös yhden tilanosan siirtämisestä Elimäen kunnasta Kuusankosken kaupunkiin
217/1990
Sisäasiainministeriön päätös eräiden tilojen ja tilanosien siirtämisestä Keuruun kaupungista Multian kuntaan
216/1990
Valtioneuvoston päätös komiteoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
215/1990
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen 11§:n väliaikaisesta muuttamisesta
214/1990
Asetus lääkintöhallituksesta annetun asetuksen 41§:n muuttamisesta
213/1990
Asetus tilastokeskuksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
212/1990
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuudesta annetun päätöksen muuttamisesta
211/1990
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun verohallituksen päätöksen muuttamisesta
210/1990
Valtioneuvoston päätös hankevientiin liittyvään tarjoustoimintaan myönnettävien avustusten yleisistä ehdoista
209/1990
Valtioneuvoston päätös tullitariffin muuttamisesta
208/1990
Asetus työntekijäin eläkeasetuksen 9§:n muuttamisesta
207/1990
Asetus korkeakoulujen eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
206/1990
Asetus Helsingin yliopiston eräiden virkojen perustamisesta
205/1990
Asetus varanotaarin tutkinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
204/1990
Asetus oikeustieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta
203/1990
Asetus puolustusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen nimien muuttamisesta
202/1990
Laki vuodelta 1990 suoritettavasta korotuksesta vakuutetun kansaneläkevakuutusmaksuun ja työnantajan sairausvakuutusmaksuun annetun lain kumoamisesta
201/1990
Liikenneministeriön päätös vaarallisten tavaroiden kansainvälisissä tiekuljetuksissa vaadittavien pakkausten tyyppihyväksymisten toimivaltaisista viranomaisista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.