Säädökset alkuperäisinä: 1990

300/1990
Laki poliisilain 14§:n muuttamisesta
299/1990
Ympäristöministeriön päätös yhdyskuntien vesiensuojeluinvestointeihin myönnettävien korkotukilainojen yleisistä ehdoista
298/1990
Liikenneministeriön päätös eräiden radiolaitteiden tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun liikenneministeriön päätöksen kumoamisesta
297/1990
Asetus aluksenmittaukseen liittyvistä palkkioista, korvauksista ja maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
296/1990
Asetus aluksen lastiviivojen määräämisestä ja merkitsemisestä suoritettavasta maksusta
295/1990
Asetus alusten paineastioiden tarkastuksiin liittyvistä palkkioista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta
294/1990
Asetus merimieskatselmusmiehille maksettavista palkkioista ja lunastuksista annetun asetuksen muuttamisesta
293/1990
Asetus eräistä alusten katsastuksiin ja tarkastuksiin sekä jäämaksuluokan määräämiseen liittyvistä palkkioista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta
292/1990
Asetus liikennöimismaksuista valtion lentoasemilla annetun asetuksen muuttamisesta
291/1990
Asetus työllisyysasetuksen muuttamisesta
290/1990
Asetus kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun asetuksen muuttamisesta
289/1990
Verohallituksen päätös työn suorittamisesta aiheutuneiden kustannusten arvioimisesta ennakonpidätystä toimitettaessa
288/1990
Valtioneuvoston päätös pienyrittäjän vuosilomarahasta annetussa laissa tarkoitetun enimmäisvuositulon määrän ja vuosilomarahan suuruuden vahvistamisesta
287/1990
Valtioneuvoston päätös maatalousyrittäjän vuosiloman pituudesta
286/1990
Asetus oikeuslääkeopillisten tutkimusten toimittamisesta lääkärille ja hammaslääkärille tulevasta korvauksesta annetun asetuksen muuttamisesta
285/1990
Asetus valtiokonttorista annetun asetuksen muuttamisesta
284/1990
Korkeimman oikeuden päätös hovioikeuksien työjärjestyksestä annetun korkeimman oikeuden päätöksen muuttamisesta
283/1990
Asetus hovioikeuksista annetun asetuksen muuttamisesta
282/1990
Valtioneuvoston päätös valtion ydinjätehuoltorahaston varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen 3§:n muuttamisesta
281/1990
Valtioneuvoston päätös ulkomaan kuorma-autoliikenteen polttoaineen hintaan sisältyvän liikevaihtoveron korvaamisesta
280/1990
Asetus kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
279/1990
Asetus kuluttajatutkimuskeskuksesta
278/1990
Asetus elintarvikevirastosta
277/1990
Asetus kuluttajavirastosta
276/1990
Asetus liikenneministeriön hallinnonalan eräiden virkojen nimien muuttamisesta
275/1990
Asetus peruskoulua korvaavasta koulusta ja yksityisestä lukiosta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
274/1990
Asetus lukioasetuksen muuttamisesta
273/1990
Maa- ja metsätalousministeriön päätös vedenhankinta- ja viemäröintilaitteiden rakentamiseen myönnettävien korkotukilainojen yleisistä ehdoista
272/1990
Valtioneuvoston päätös kalatalouden korkotukilainojen korkohyvityksistä ja enimmäismääristä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
271/1990
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
270/1990
Asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta
269/1990
Asetus vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
268/1990
Asetus maa- ja metsätalousministeriön ja maataloushallinnon eräiden virkojen nimien muuttamisesta
267/1990
Asetus puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta
266/1990
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maataloustuotevarastojen korkotukilainojen korosta
265/1990
Valtioneuvoston päätös kananmunien lisähinnasta annetun valtioneuvoston päätöksen 6 ja 9§:n muuttamisesta
264/1990
Valtioneuvoston päätös pellon kesannoimissopimuksista vuonna 1990 annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
263/1990
Valtioneuvoston päätös maatalouspiireistä
262/1990
Valtioneuvoston päätös maankäyttölain ja eräiden muiden lakien mukaisten asuntolainojen korosta
261/1990
Valtioneuvoston päätös valtion palvelussuhdeasuntojen vuokrien määräämisessä käytettävistä vuokratasoista
260/1990
Valtioneuvoston päätös ulkomaanedustuksen virkamiesten paikalliskorotuksesta, varustautumiskorvauksesta ja asettautumiskustannusten korvauksesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
259/1990
Asetus maataloushallinnon maatilarekisteristä
258/1990
Asetus vuoden 1990 maatalouslaskennasta
257/1990
Asetus Pohjoismaiden välisen työympäristöä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
256/1990
Valtioneuvoston päätös kivihiiltä käyttävien voimalaitosten ja kattilalaitosten rikkidioksidipäästöjen rajoittamisesta
255/1990
Valtioneuvoston päätös valtion liikelaitosten kirjanpidon perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
254/1990
Valtioneuvoston päätös kahden poliisipiirin uudelleen järjestämisestä
253/1990
Asetus sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan eräiden virkojen nimien muuttamisesta
252/1990
Asetus vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta
251/1990
Asetus Hämeen ja Mikkelin lääninhallitusten eräiden virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.