Säädökset alkuperäisinä: 1990

350/1990
Laki nuorista rikoksentekijöistä annetun lain 20§:n muuttamisesta
349/1990
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
348/1990
Elinkeinohallituksen päätös kauppasienistä annetun elinkeinohallituksen päätöksen 11§:n muuttamisesta
347/1990
Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen ja maksujen jälkikannosta annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 ja 6§:n muuttamisesta
346/1990
Valtioneuvoston päätös Iisalmen raastuvanoikeuden lakkauttamisesta ja Iisalmen tuomiokunnan uudelleen muodostamisesta
345/1990
Valtioneuvoston päätös kuormausnostureista ja niiden tarkastuksista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
344/1990
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien Namibian UNTAG-joukoissa palvelleiden rauhanturvaajien ajoneuvojen tullittomuudesta
343/1990
Laki Suomen Hallitusmuodon 87§:n muuttamisesta
342/1990
Elinkeinohallituksen päätös kulutustavaran yksikköhinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa
341/1990
Opetusministeriön päätös eräistä kirjastohenkilökunnan kelpoisuusehdoista
340/1990
Valtioneuvoston päätös eräiden maaseudun neuvontajärjestöjen valtionavun ehdoista
339/1990
Valtioneuvoston päätös myytäväksi toimitetun rehusilakan vähimmäishinnoista ja tavoitehinnoista
338/1990
Asetus vesi- ja ympäristöhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
337/1990
Asetus työsuojeluhallinnosta annetun asetuksen 5§:n muuttamisesta
336/1990
Asetus rehujen ja lannoitteiden tarkastuksesta suoritettavista maksuista ja palkkioista annetun asetuksen muuttamisesta
335/1990
Asetus talousneuvostosta annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta
334/1990
Asetus merimiehen lääkärintarkastuksista annetun asetuksen muuttamisesta
333/1990
Valtiovarainministeriön päätös maatalouden investointitalletuksen tekemisestä vuonna 1990
332/1990
Asetus yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta
331/1990
Asetus koltta-asetuksen 4§:n muuttamisesta
330/1990
Porotalousasetus
329/1990
Asetus Helsingin yliopiston juhlarahasta
328/1990
Asetus vedonlyönnin toimeenpanemisesta hevoskilpailuissa annetun asetuksen 5§:n muuttamisesta
327/1990
Asetus ulkoasiainhallinnon eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
326/1990
Valtioneuvoston päätös teollisuuden alennusvoin hinnanalennuskorvauksesta annetun valtioneuvoston päätöksen 2§:n muuttamisesta
325/1990
Valtioneuvoston päätös avustusten myöntämisestä minkkikannan tervehdyttämiseksi
324/1990
Valtioneuvoston päätös vuonna 1990 tehtävistä kananmunantuotannon vähentämissopimuksista
323/1990
Valtioneuvoston päätös käynnistystuen maksamisesta nuorille viljelijöille
322/1990
Asetus maan ulkomaankaupassa sovellettavista määrällisistä rajoituksista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
321/1990
Asetus liikennöimismaksuista valtion lentoasemilla annetun asetuksen 19§:n muuttamisesta
320/1990
Asetus vuoden 1974 kansainväliseen yleissopimukseen ihmishengen turvallisuudesta merellä tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
319/1990
Laki maatalouden investointivarauslain 4§:n muuttamisesta
318/1990
Valtioneuvoston päätös Suomen alueella olevista suoja-alueista sekä ulkomaalaisten ja ulkomaisten alusten liikkumisesta ja oleskelusta niillä
317/1990
Asetus kuluttaja-asiain neuvottelukunnasta
316/1990
Asetus teurasruhojen punnituksesta annetun asetuksen 4§:n muuttamisesta
315/1990
Asetus perintökaaren 25 luvun 8§:n nojalla annettavasta lausunnosta Ahvenanmaan maakunnassa
314/1990
Liikenneministeriön päätös vesikuljetuskalustolainojen yleisistä ehdoista
313/1990
Asetus merentutkimuslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
312/1990
Asetus eräistä lohenkalastusta koskevista rajoituksista vuonna 1990
311/1990
Asetus valtiovarainministeriön ja sen hallinnonalan eräiden virkojen nimien muuttamisesta
310/1990
Asetus valtiovarainministeriön hallinnonalan eräistä virkajärjestelyistä
309/1990
Asetus vesiasetuksen muuttamisesta
308/1990
Laki vesilain muuttamisesta
307/1990
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös maatalousyrittäjän viikkovapaasta perittävistä maksuista
306/1990
Opetusministeriön päätös virallisten kääntäjien kokeista
305/1990
Valtioneuvoston päätös työllisyyskoulutukseen osallistuvien oppilaiden majoitus- ja ruokailukustannuksista
304/1990
Laki väestönsuojelulain muuttamisesta
303/1990
Laki nuorista rikoksentekijöistä annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta
302/1990
Laki rikoslain 3 luvun 5§:n muuttamisesta
301/1990
Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.