Säädökset alkuperäisinä: 1990

400/1990
Asetus hunajasta annetun asetuksen 9§:n muuttamisesta
399/1990
Asetus lääninhallitusasetuksen 30§:n muuttamisesta
398/1990
Asetus elintarvikeasetuksen muuttamisesta
397/1990
Asetus museoviraston eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä nimien muuttamisesta
396/1990
Asetus terveydenhuollon koulutuksesta Ahvenanmaan maakunnassa
395/1990
Asetus terveyden- ja sairaanhoidon hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen 3§:n 2 momentin 2 kohdan ja 7§:n kumoamisesta
394/1990
Laki ammatinvalinnanohjauksesta annetun lain muuttamisesta
393/1990
Laki evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista annetun lain muuttamisesta
392/1990
Laki kirkkolain muuttamisesta
391/1990
Laki evankelis-luterilaisen kirkon palkkauslain kumoamisesta
390/1990
Valtioneuvoston päätös vuonna 1990 tehtävistä emolehmäsopimuksista
389/1990
Valtioneuvoston päätös emolehmäpalkkioista annetun valtioneuvoston päätöksen 6§:n muuttamisesta
388/1990
Valtioneuvoston päätös teollisuusperunan tuotantopalkkiosta
387/1990
Valtioneuvoston päätös rukiin tuotantopalkkiosta
386/1990
Valtioneuvoston päätös rehuviljan tuotantopalkkiosta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
385/1990
Valtioneuvoston päätös kotieläinten lukumäärän perusteella annettavista avustuksista
384/1990
Valtioneuvoston päätös lihan tuotantoavustuksista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 12 §:n muuttamisesta
383/1990
Valtioneuvoston päätös maidon tuotantoavustuksista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
382/1990
Laki maatilalain 50 ja 58§:n muuttamisesta
381/1990
Asetus pelastushallinnon koulutuskeskuksen eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
380/1990
Asetus elinkeinohallituksen maksuasetuksen kumoamisesta
379/1990
Asetus valtion taidemuseosta
378/1990
Asetus sotilasoikeudenkäyntiasetuksen muuttamisesta
377/1990
Asetus sotilaskurinpitoasetuksen muuttamisesta
376/1990
Laki Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaamistoimintaan annetun lain 14§:n muuttamisesta
375/1990
Laki sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta
374/1990
Laki sotilaskurinpitolain muuttamisesta
373/1990
Laki valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa Vammaskosken tehtaan hallinnassa olevaa omaisuutta perustettavalle osakeyhtiölle sekä ryhtyä eräisiin muihin yhtiön perustamiseen liittyviin järjestelyihin
372/1990
Laki luopumiseläkelain muuttamisesta
371/1990
Verohallituksen päätös liikkeen- ja ammatinharjoittajan työmatkasta aiheutuneen elantokustannusten lisäyksen vähentämisestä vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa
370/1990
Oikeusministeriön päätös vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta eräissä tapauksissa annetun oikeusministeriön päätöksen 1§:n muuttamisesta
369/1990
Oikeusministeriön päätös hovioikeuksien päätösilmoituksista rikosasioissa annetun oikeusministeriön päätöksen muuttamisesta
368/1990
Oikeusministeriön päätös yleisten alioikeuksien päätösilmoituksista rikosasioissa annetun oikeusministeriön päätöksen muuttamisesta
367/1990
Oikeusministeriön päätös vangitsemisasioiden käsittelystä tuomioistuimissa eräissä tapauksissa
366/1990
Oikeusministeriön päätös lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin käyttöön ottamisesta eräissä tuomiokunnissa ja raastuvanoikeuksissa
365/1990
Asetus metsänparannusasetuksen muuttamisesta
364/1990
Asetus ehdonalaisesti vapautetun vangin valvonnasta annetun asetuksen 7 ja 10§:n muuttamisesta
363/1990
Asetus vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta
362/1990
Asetus esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen 22 ja 23§:n muuttamisesta
361/1990
Laki pakkokeinolain 1 luvun muuttamisesta
360/1990
Ympäristöministeriön päätös asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteista
359/1990
Valtioneuvoston päätös televisioluvista annetun valtioneuvoston päätöksen 5§:n muuttamisesta
358/1990
Asetus kunnalle suoritettavasta katumaksusta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
357/1990
Asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
356/1990
Asetus Tampereen yliopiston erään professorin viran opetusalan muuttamisesta
355/1990
Asetus valtion taidemuseon eräiden virkojen perustamisesta
354/1990
Asetus opetusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen nimien muuttamisesta
353/1990
Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 7§:n muuttamisesta
352/1990
Laki rikoslain 2 luvun 13§:n muuttamisesta
351/1990
Laki eräiden asioiden ratkaisemisesta oikeusministeriön istunnossa annetun lain 1§:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.