Säädökset alkuperäisinä: 1990

1300/1990
Laki oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun lain 3§:n muuttamisesta
1299/1990
Laki kalatalouden korkotukilainoista annetun lain 2§:n muuttamisesta
1298/1990
Laki porotalouslain muuttamisesta
1297/1990
Laki kolttalain muuttamisesta
1296/1990
Laki luontaiselinkeinolain muuttamisesta
1295/1990
Maaseutuelinkeinolaki
1294/1990
Laki indeksiehdon käytöstä vuosia 1990 ja 1991 koskevissa työ-, virka- ja toimiehtosopimuksissa annetun lain muuttamisesta
1293/1990
Asetus maan ulkomaankaupassa sovellettavista määrällisistä rajoituksista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
1292/1990
Laki luottoverolain 4§:n muuttamisesta
1291/1990
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
1290/1990
Laki verotuslain 3 ja 51§:n muuttamisesta
1289/1990
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8§:n muuttamisesta
1288/1990
Laki tulo- ja varallisuusverolain 9 ja 23§:n muuttamisesta
1287/1990
Laki sijoitusrahastolain 40§:n muuttamisesta
1286/1990
Laki arvopaperinvälitysliikkeistä annetun lain 4§:n muuttamisesta
1285/1990
Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 2 luvun 10 ja 11§:n muuttamisesta
1284/1990
Laki rahalaitosten erityistalletuksista Suomen Pankissa annetun lain 2§:n muuttamisesta
1283/1990
Laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain 24§:n muuttamisesta
1282/1990
Laki ulkomaalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa annetun lain muuttamisesta
1281/1990
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 46§:n muuttamisesta
1280/1990
Laki kuluttaja-asiamiehestä annetun lain 8§:n muuttamisesta
1279/1990
Laki toiminimilain 1§:n muuttamisesta
1278/1990
Laki kaupparekisterilain 11§:n muuttamisesta
1277/1990
Laki asiakirjain kuolettamisesta annetun lain muuttamisesta
1276/1990
Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
1275/1990
Asetus pankkitarkastusviraston toiminnasta johtuvien kustannusten kattamisesta
1274/1990
Asetus pankkitarkastusvirastosta
1273/1990
Laki pankkitarkastusvirastosta
1272/1990
Laki Postipankki Oy:stä annetun lain muuttamisesta
1271/1990
Osuuspankkilaki
1270/1990
Säästöpankkilaki
1269/1990
Liikepankkilaki
1268/1990
Laki talletuspankkien toiminnasta
1267/1990
Laki kuntien yhdistymisavustuksista annetun lain 10§:n muuttamisesta
1266/1990
Laki kuntien vapaaehtoisen yhdistymisen kannustamisesta vuosina 1992-1993
1265/1990
Liikenneministeriön päätös aluksen miehityksestä ja laivahenkilökunnan pätevyydestä annetun asetuksen soveltamisesta
1264/1990
Valtioneuvoston päätös rakennusurakkasopimuksissa käytettävistä indeksiehdoista
1263/1990
Valtioneuvoston päätös lehtien postimaksuista
1262/1990
Asetus valtionhallinnon toiminnallisista tasa-arvosuunnitelmista
1261/1990
Asetus tieliikenneasetuksen 53§:n muuttamisesta
1260/1990
Asetus yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanosta
1259/1990
Asetus yhdyskuntapalvelun kokeilemisesta
1258/1990
Verohallituksen päätös puun ostajan ilmoittamisvelvollisuudesta
1257/1990
Verohallituksen päätös vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1256/1990
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuudesta
1255/1990
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun verohallituksen päätöksen muuttamisesta
1254/1990
Verohallituksen päätös vuonna 1991 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1253/1990
Verohallituksen päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
1252/1990
Laki verotuslain 72§:n muuttamisesta
1251/1990
Laki korkoa vastaavasta korotuksesta verotuksessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.