Säädökset alkuperäisinä: 1990

450/1990
Laki uusjakojen tukemisesta annetun lain muuttamisesta
449/1990
Laki valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta
448/1990
Laki Postipankki Oy:n investointirahastosta annetun lain kumoamisesta
447/1990
Laki Postipankki Oy:stä annetun lain muuttamisesta
446/1990
Valtioneuvoston päätös asuntolainan vuosimaksusta
445/1990
Valtioneuvoston päätös sokerijuurikkaan tuotantopalkkiosta
444/1990
Asetus Valtionrautateiden ja Posti- ja telelaitoksen vakinaisen virkamiehen oikeudesta erorahaan ja toistuvaan korvaukseen
443/1990
Asetus taideteollisesta korkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta
442/1990
Asetus lukioasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
441/1990
Laki tullitariffilain liitteinä olevien tullitariffin ja teollisuustulliluettelon muuttamisesta
440/1990
Asetus Amerikan Yhdysvaltojen kanssa teräskauppaa vinouttavien toimien poistamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
439/1990
Asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
438/1990
Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä
437/1990
Laki kansanedustajain vaaleista annetun lain 1§:n muuttamisesta
436/1990
Laki kunnallisvaalilain muuttamisesta
435/1990
Laki kunnallislain 16 ja 38§:n muuttamisesta
434/1990
Laki kansanedustajain vaaleista annetun lain muuttamisesta
433/1990
Laki tasavallan presidentin valitsemisesta annetun lain muuttamisesta
432/1990
Laki Suomen Hallitusmuodon 23§:n muuttamisesta
431/1990
Elinkeinohallituksen päätös kypsyttämättömien juustojen ja munajuustojen mikrobiologisesta laadusta ja käytettävistä tutkimusmenetelmistä
430/1990
Sisäasiainministeriön päätös rajan määräämisestä eräin osin Rautavaaran ja Varpaisjärven kuntien välillä
429/1990
Sisäasiainministeriön päätös eräiden tilojen ja tilanosan siirtämisestä Luumäen kunnasta Ylämaan kuntaan
428/1990
Sisäasiainministeriön päätös erään tilan siirtämisestä Lappeenrannan kaupungista Taipalsaaren kuntaan
427/1990
Sisäasiainministeriön päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Kokkolan kaupungista Kruunupyyn kuntaan
426/1990
Valtioneuvoston päätös valkuaisveron muuttamisesta
425/1990
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston päätös vastustettavista eläintaudeista
424/1990
Valtioneuvoston päätös porotalouslain 3§:n 2 momentissa tarkoitetuista enimmäistuloista
423/1990
Vesioikeuksien työjärjestys
422/1990
Vesiylioikeuden työjärjestys
421/1990
Asetus yrityshallinnon professorin viran perustamisesta Jyväskylän yliopistoon
420/1990
Asetus evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
419/1990
Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 2 ja 7§:n muuttamisesta
418/1990
Laki lääkkeiden velvoitevarastointilain muuttamisesta
417/1990
Asetus työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
416/1990
Asetus valtiovarainministeriön hallinnonalan eräiden virkojen nimien muuttamisesta
415/1990
Asetus eräiden valtiovarainministeriön ja sen hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
414/1990
Asetus Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta
413/1990
Asetus Ruotsin kanssa Tele-X-järjestelmän hyödyntämisestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
412/1990
Asetus terrorismin vastustamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
411/1990
Asetus Kansainvälistä jälleenrakennuspankkia koskevaan sopimukseen tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta
410/1990
Laki avustuskassalain muuttamisesta
409/1990
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
408/1990
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
407/1990
Valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa tarkoitettujen määrien vahvistamisesta
406/1990
Valtioneuvoston päätös aikuisopintorahasta
405/1990
Asetus Tenojoen kalastuspiirin sivuvesistöjen kalastussäännöstä
404/1990
Asetus rajavartiolaitoksen eräiden sotilasvirkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta
403/1990
Asetus rajavartiolaitoksen eräiden virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta
402/1990
Laki eläinten lääkitsemisestä
401/1990
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Imatran kaupungin ja Joutsenon kunnan välillä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.