Säädökset alkuperäisinä: 1990

500/1990
Asetus valtion mielisairaaloista annetun asetuksen muuttamisesta
499/1990
Asetus opetusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen nimien muuttamisesta
498/1990
Asetus Lapin korkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta
497/1990
Asetus Helsingin yliopiston eräiden virkojen kelpoisuusvaatimuksista
496/1990
Asetus Helsingin yliopiston apulaisprofessoreista annetun asetuksen muuttamisesta
495/1990
Muutoksia vuoden 1990 tulo- ja menoarvioon Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 1990
494/1990
Laki puolustusvoimista annetun lain 4 ja 5§:n muuttamisesta
493/1990
Valtioneuvoston päätös riistanhoitomaksun korottamisesta
492/1990
Asetus kuvataideakatemiasta annetun asetuksen muuttamisesta
491/1990
Asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen muuttamisesta
490/1990
Asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen 8§:n muuttamisesta
489/1990
Asetus Ystävyyden puistosta
488/1990
Laki Ystävyyden puistosta
487/1990
Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta annetun Suomen Pankin päätöksen muuttamisesta
486/1990
Asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijainnista
485/1990
Asetus ulkoasiainhallinnosta
484/1990
Asetus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa diplomaatti- ja konsuliedustustojen henkilöstön perheenjäsenten ansiotyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
483/1990
Valtioneuvoston päätös suurimmista sallituista poroluvuista sekä laidunmaksuista
482/1990
Valtioneuvoston päätös peltoalan perusteella maksettavasta tuesta
481/1990
Valtioneuvoston päätös pinta-alalisästä
480/1990
Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta
479/1990
Asetus yleislääketieteen apulaisprofessorin viran perustamisesta Tampereen yliopistoon
478/1990
Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
477/1990
Oikeusministeriön päätös lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin käyttöön ottamisesta eräissä tuomiokunnissa ja raastuvanoikeuksissa
476/1990
Valtiovarainministeriön päätös tilivirastoista
475/1990
Asetus kuluttaja-asiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
474/1990
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä
473/1990
Asetus opintotukiasetuksen 1 §:n muuttamisesta
472/1990
Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta annetun Suomen Pankin päätöksen muuttamisesta
471/1990
Maa- ja metsätalousministeriön päätös elävän kalan ja mädin kuljettamisen rajoittamisesta merestä sisävesistöön
470/1990
Maa- ja metsätalousministeriön päätös elävän kalan kuljettamisen rajoittamisesta muualta Suomesta Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen ja Luttojoen vesistöjen alueelle sekä Paatsjoen ja Luttojoen vesistöjen alueelta Näätämöjoen vesistön alueelle
469/1990
Maa- ja metsätalousministeriön päätös seleenin lisäämisestä lannoitteisiin
468/1990
Maa- ja metsätalousministeriön päätös valtiolle maksettavan virkatalonvuokran ja muun valtiolle viljassa suoritettavan korvauksen määräämisestä vuonna 1990
467/1990
Valtioneuvoston päätös ulkomaanedustuksen virkamiesten paikalliskorotuksesta, varustautumiskorvauksesta ja asettautumiskustannusten korvauksesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
466/1990
Asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
465/1990
Asetus dopingin vastaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
464/1990
Asetus jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1972 tehdyn yleissopimuksen III liitteen muutoksen voimaansaattamisesta
463/1990
Asetus kulttuuriyhteistyöstä Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
462/1990
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Puolangan ja Utajärven kuntien välillä
461/1990
Sisäasiainministeriön päätös rajan määräämisestä eräiltä osin Puolangan ja Utajärven kuntien välillä
460/1990
Valtioneuvoston päätös elintarviketuotteiden hinnanerokorvauksista annetun valtioneuvoston päätöksen 6§:n muuttamisesta
459/1990
Sisäasiainministeriön päätös eräiden tilanosien ja alueiden siirtämisestä Pudasjärven ja Taivalkosken kuntien välillä
458/1990
Sisäasiainministeriön päätös tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Rovaniemen maalaiskunnan ja Sodankylän kunnan välillä
457/1990
Sisäasiainministeriön päätös eräiden tilojen ja alueiden siirtämisestä Savonlinnan kaupungista ja Enonkosken kunnasta Heinäveden kuntaan
456/1990
Sisäasiainministeriön päätös kahden tilan siirtämisestä Kuhmon kaupungista Sotkamon kuntaan
455/1990
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Kuhmon kaupungin ja Sotkamon kunnan välillä
454/1990
Asetus maanmittausmaksusta annetun asetuksen muuttamisesta
453/1990
Asetus läänin liikuntalautakunnasta annetun asetuksen 11§:n muuttamisesta
452/1990
Asetus ulkoasiainhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
451/1990
Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.