Säädökset alkuperäisinä: 1990

550/1990
Sisäasiainministeriön päätös kahden tilan siirtämisestä Kuusankosken kaupungista Jaalan kuntaan
549/1990
Asetus eräiden koskiensuojelulain mukaisten tehtävien hoidosta
548/1990
Asetus eräiden valtion teknillisen tutkimuskeskuksen virkojen perustamisesta
547/1990
Asetus opetusministeriön eräiden virkojen siirtämisestä
546/1990
Asetus lastensuojeluasetuksen muuttamisesta
545/1990
Asetus yrittäjien eläkeasetuksen 12 a ja 15§:n muuttamisesta
544/1990
Asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta
543/1990
Asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
542/1990
Asetus työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
541/1990
Asetus eläkkeensaajien asumistukiasetuksen 12§:n muuttamisesta
540/1990
Asetus lesken koulutustuesta annetun asetuksen muuttamisesta
539/1990
Asetus perhe-eläkeasetuksen muuttamisesta
538/1990
Asetus työttömyysturvaetuuksien korottamisesta
537/1990
Laki koulutus- ja erorahastosta
536/1990
Laki työttömyyskassalain muuttamisesta
535/1990
Laki työttömyysturvalain 22§:n muuttamisesta
534/1990
Valtioneuvoston päätös perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi myönnettävän valtion takuun yleisistä maksuperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 1§:n muuttamisesta
533/1990
Valtioneuvoston päätös vientitakuusta perittävän maksun yleisistä perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 a ja 5§:n muuttamisesta
532/1990
Valtioneuvoston päätös valtion virastojen ja laitosten eläkemaksujen perusteista
531/1990
Valtioneuvoston päätös valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetun lain täytäntöönpanosta
530/1990
Valtioneuvoston päätös pientonniston korkomenojen alentamiseksi myönnettävistä avustuksista
529/1990
Asetus Eläinlääketieteellisen korkeakoulun virkojen kelpoisuusvaatimuksista sekä virkamiesten tehtävistä annetun asetuksen 12§:n muuttamisesta
528/1990
Asetus teknillisten korkeakoulujen virkojen kelpoisuusvaatimuksista sekä virkamiesten tehtävistä annetun asetuksen 14§:n muuttamisesta
527/1990
Asetus kauppakorkeakoulujen virkojen kelpoisuusvaatimuksista sekä virkamiesten tehtävistä annetun asetuksen muuttamisesta
526/1990
Asetus eräiden korkeakoulujen virkojen kelpoisuusvaatimuksista sekä virkamiesten tehtävistä annetun asetuksen muuttamisesta
525/1990
Asetus eräistä sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen opiskelijavalintaa koskevista järjestelyistä Uudenmaan läänissä vuosina 1991-93
524/1990
Asetus Vaasan korkeakoulusta annetun asetuksen 63§:n muuttamisesta
523/1990
Laki evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain muuttamisesta
522/1990
Valtioneuvoston päätös vuonna 1990 tehtävistä kananmunantuotannon vähentämissopimuksista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
521/1990
Valtioneuvoston päätös vuonna 1990 tehtävistä emolehmäsopimuksista annetun valtioneuvoston päätöksen 5§:n muuttamisesta
520/1990
Valtioneuvoston päätös maidon kuljetusavustuksista annetun valtioneuvoston päätöksen 2§:n muuttamisesta
519/1990
Asetus valtion siementarkastuslaitoksen tarkastusmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
518/1990
Asetus kasvintarkastuksesta perittävistä maksuista annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta
517/1990
Asetus valtion maatalousteknologian tutkimuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista
516/1990
Asetus kalastustuloasetuksen 1§:n muuttamisesta
515/1990
Laki valkuaisverosta annetun lain 6§:n väliaikaisesta muuttamisesta
514/1990
Laki maidon väliaikaisesta kiintiömaksusta annetun lain 6§:n muuttamisesta
513/1990
Laki maidon ja sianlihan vientikustannusmaksusta
512/1990
Eduskunnan pankkivaltuusmiesten päätös Suomen Pankin johtosäännön muuttamisesta
511/1990
Sisäasiainministeriön päätös erään tilan, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Parikkalan kunnasta Saaren kuntaan
510/1990
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Parikkalan ja Saaren kuntien välillä
509/1990
Tasavallan Presidentin >avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista
508/1990
Asetus maan ulkomaankaupassa sovellettavista määrällisistä rajoituksista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
507/1990
Asetus vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
506/1990
Laki kirkkolain 126 a ja 547§:n muuttamisesta
505/1990
Laki vientitakuulain 2§:n muuttamisesta
504/1990
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 11§:ssä tarkoitettujen vapaaehtoisten lisäetujen rekisteröimisehdoista annetun sosiaaliministeriön päätöksen 1§:n muuttamisesta
503/1990
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Ruotsin ja Neuvostoliiton kanssa kalastuksesta tehtyjen sopimusten täytäntöönpanosta vuonna 1990 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 1 ja 2§:n muuttamisesta
502/1990
Oikeusministeriön päätös kansanedustajain vaaleissa käytettävien eräiden lomakkeiden kaavoista
501/1990
Asetus sosiaali- ja terveysministeriön eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.