Säädökset alkuperäisinä: 1990

650/1990
Laki asumisoikeusasunnoista
649/1990
Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa
648/1990
Sisäasiainministeriön päätös kuntajoen muuttamisesta Saaren ja Parikkalan kuntien välillä
647/1990
Asetus maan ulkomaankaupassa sovellettavista määrällisistä rajoituksista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
646/1990
Asetus lisenssivirastolle suoritettavista maksuista
645/1990
Asetus opetusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen nimien muuttamisesta
644/1990
Asetus tietotekniikan apulaisprofessorin viran perustamisesta Tampereen teknilliseen korkeakouluun
643/1990
Asetus polymeerikemian apulaisprofessorin viran perustamisesta Helsingin yliopistoon
642/1990
Asetus Helsingin yliopiston erään varsinaisen professorin viran perustamisesta
641/1990
Laki leipomotyölain 1 ja 3§:n muuttamisesta
640/1990
Laki työsopimuslain muuttamisesta
639/1990
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lasten päivähoidosta perittävien maksujen perusteena olevasta 1. korvausluokan tulorajasta
638/1990
Valtiovarainministeriön päätös verohallinnon luottamushenkilöiden palkkioista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
637/1990
Liikenneministeriön päätös linja-autojen rakenteesta ja varusteista
636/1990
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Kestilän ja Vaalan kuntien välillä
635/1990
Valtioneuvoston päätös investointirahastojen käyttämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen 1 § :n muuttamisesta
634/1990
Valtioneuvoston päätös investointivarausten käyttämisestä
633/1990
Liikenneministeriön päätös keskuslentoasemista ja niiden toimialueista annetun liikenneministeriön päätöksen kumoamisesta
632/1990
Liikenneministeriön päätös televerkkojen liikenteellisestä aluejaosta
631/1990
Liikenneministeriön päätös paineilmajarruilla varustettujen autojen ja niihin kytkettävien perävaunujen jarrulaitteista
630/1990
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Suomussalmen ja Taivalkosken kuntien välillä
629/1990
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Pudasjärven ja Puolangan kuntien välillä
628/1990
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Hausjärven ja Janakkalan kuntien välillä
627/1990
Sisäasiainministeriön päätös eräiden tilojen ja alueiden siirtämisestä Lapinlahden kunnasta Varpaisjärven kuntaan
626/1990
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Muhoksen ja Tyrnävän kuntien välillä
625/1990
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Lumijoen ja Rantsilan kuntien välillä
624/1990
Sisäasiainministeriön päätös erään tilanosan ja alueen siirtämisestä Ylämaan kunnasta Lappeenrannan kaupunkiin
623/1990
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Kouvolan kaupungin ja Valkealan kunnan välillä
622/1990
Asetus kemikaalineuvottelukunnasta
621/1990
Asetus terveydelle tai ympäristölle vaarallisen kemikaalin myynnistä ja säilyttämisestä
620/1990
Kemikaaliasetus
619/1990
Asetus pelastushallinnon eräiden virkojen perustamisesta
618/1990
Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta annetun Suomen Pankin päätöksen muuttamisesta
617/1990
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston päätös eläintautien leviämisen ehkäisemisestä maahantuonnin yhteydessä annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston päätöksen muuttamisesta
616/1990
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 9§:n 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista koulutuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 1§:n muuttamisesta
615/1990
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Lapuan kaupungin ja Ylihärmän kunnan välillä
614/1990
Valtioneuvoston päätös turkisnahkojen väliaikaisesta hintatuesta
613/1990
Asetus sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
612/1990
Asetus maanmittaushallinnon suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
611/1990
Asetus eläinten lääkitsemisestä
610/1990
Asetus valtion tulo- ja menoarviosta annetun asetuksen muuttamisesta
609/1990
Asetus maan jakamisesta sotilaslääneihin ja maanpuolustusalueisiin
608/1990
Asetus Saksan demokraattisen tasavallan kanssa maksuliikenteen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
607/1990
Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 3§:n muuttamisesta
606/1990
Asetus työvoimatoimikunnasta annetun asetuksen 2 ja 3§:n muuttamisesta
605/1990
Asetus valtiovarainministeriön erään viran perustamisesta ja erään viran lakkauttamisesta
604/1990
Asetus ulkoasiainhallinnon erään viran perustamisesta
603/1990
Laki tapaturmavakuutuslain 58§:n muuttamisesta
602/1990
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 6§:n 4 momentin ja 6 f§:n 3 momentin kumoamisesta
601/1990
Laki yrittäjien eläkelain 10§:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.