Säädökset alkuperäisinä: 1990

700/1990
Laki perintökaaren muuttamisesta
699/1990
Sisäasiainministeriön päätös pysäköintivirhemaksun korottamisesta
698/1990
Asetus Valtionhallinnon kehittämiskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
697/1990
Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta
696/1990
Laki rakennuslain muuttamisesta
695/1990
Laki asunto-olojen kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta
694/1990
Tuotevastuulaki
693/1990
Maa- ja metsätalousministeriön päätös lihantarkastuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 6§:n muuttamisesta
692/1990
Puolustusministeriön päätös kemiallisten taisteluaineiden raaka-aineista
691/1990
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maanmittaustoimituksista perittävistä työaikakorvauksista ja täydentämiskorvauksista sekä lohkomisesta ja halkomisesta perittävistä pinta-alakorvauksista
690/1990
Asetus maanmittaushallinnosta annetun asetuksen 45 §:n muuttamisesta
689/1990
Asetus veikkauksen valvonnan järjestämisestä valtiolle aiheutuvien kulujen perinnästä
688/1990
Asetus poliisiasetuksen muuttamisesta
687/1990
Asetus tapaturmaviraston eräiden virkojen nimien muuttamisesta
686/1990
Asetus maakaasuasetuksen muuttamisesta
685/1990
Eläinlääkintähuoltolaki
684/1990
Laki opintotukilain muuttamisesta
683/1990
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen soveltamisesta
682/1990
Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista
681/1990
Laki lasten päivähoidosta annetun lain 3§:n 1 ja 3 momentin kumoamisesta
680/1990
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia ja Kuwaitia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä
679/1990
Asetus nuorten työntekijäin suojelusta annetun asetuksen 3 ja 4§:n muuttamisesta
678/1990
Asetus työsuojeluhallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
677/1990
Asetus esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen muuttamisesta
676/1990
Laki tieliikennelain muuttamisesta
675/1990
Asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta
674/1990
Laki valtion virkojen täyttämisestä eräissä tapauksissa ja eräiden asetusten toimittamisesta eduskunnalle annetun lain 2§:n kumoamisesta
673/1990
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
672/1990
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kosmeettisista valmisteista
671/1990
Kosmetiikka-asetus
670/1990
Asetus työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnon eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
669/1990
Asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä valtioiden eläkejärjestelmien mukaisen eläkeoikeuden sopeuttamisesta tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
668/1990
Asetus pakolaisten viisumivelvollisuuden poistamisesta tehdyn eurooppalaisen sopimuksen voimaansaattamisesta
667/1990
Valtioneuvoston päätös vaarallisten kemikaalien luokituksesta, varoitusmerkinnöistä ja käyttöturvallisuustiedotteista
666/1990
Laki Teijon alueen käyttämisestä
665/1990
Asetus valtion virka-ansiomerkistä annetun asetuksen 7§:n muuttamisesta
664/1990
Asetus kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä siihen liittyvän valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta
663/1990
Asetus Belgian kanssa tehdyn kansainvälistä maantieliikennettä koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
662/1990
Laki radiolain muuttamisesta
661/1990
Laki teletoimintalain muuttamisesta
660/1990
Laki liikevaihtoverolain 80§:n muuttamisesta
659/1990
Laki perintö- ja lahjaverolain 65§:n 3 momentin kumoamisesta
658/1990
Laki verotuslain 131§:n 3 momentin kumoamisesta
657/1990
Laki leimaverolain muuttamisesta
656/1990
Laki neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä
655/1990
Laki kunnallislain muuttamisesta
654/1990
Laki etuostolain muuttamisesta
653/1990
Laki rakennuslain muuttamisesta
652/1990
Laki asumistukilain 1§:n muuttamisesta
651/1990
Laki asuntotuotantolain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.