Säädökset alkuperäisinä: 1990

750/1990
Asetus teknilliselle tarkastuskeskukselle suoritettavista maksuista annettuun asetukseen liittyvien hinnaston ja hinnaston soveltamissäännösten muuttamisesta
749/1990
Asetus valtion taidemuseon suoritteista perittävistä maksuista
748/1990
Asetus eräiden virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta sisäasiainministeriön hallinnonalalla
747/1990
Ympäristöministeriön päätös toimivallan siirtämisestä lääninhallituksille eräissä rantakaavoitusasioissa
746/1990
Ympäristöministeriön päätös suojauskemikaalien ennakkohyväksymis- ja ilmoitusmenettelystä
745/1990
Asetus lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta
744/1990
Asetus yksityisestä terveydenhuollosta
743/1990
Asetus pehmustettujen istuinhuonekalujen paloturvallisuusvaatimuksista
742/1990
Asetus teknologian kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen 11§:n 3 momentin muuttamisesta
741/1990
Asetus puolustusvoimien eräiden virkojen lakkauttamisesta
740/1990
Asetus puolustusvoimien eräiden virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta
739/1990
Asetus puolustusvoimien eräiden virkojen nimien muuttamisesta
738/1990
Työsuojeluhallituksen päätös vaarallisten kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteesta
737/1990
Asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 54§:n muuttamisesta
736/1990
Asetus valtion eläinlääketieteellisen laitoksen suoritteista perittävistä maksuista annettuun asetukseen liittyvän hinnaston muuttamisesta
735/1990
Asetus vankeinhoidon koulutuskeskuksesta
734/1990
Asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijainnista annetun asetuksen muuttamisesta
733/1990
Asetus pakolaisia koskevan vastuun siirtämisestä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen voimaansaattamisesta
732/1990
Asetus Sibelius-Akatemian erään viran opetusalan muuttamisesta
731/1990
Asetus korkeakoulujen eräiden virkojen opetusalan muuttamisesta
730/1990
Asetus teatterialan korkeakoulututkinnoista ja -opinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
729/1990
Asetus taideteollisen alan korkeakoulututkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
728/1990
Asetus yhteiskuntatieteellisten perustutkintojen järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
727/1990
Asetus luonnontieteellisen perustutkinnon järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
726/1990
Asetus humanistisen perustutkinnon järjestämisestä annetun asetuksen 6 a§:n muuttamisesta
725/1990
Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa
724/1990
Laki työsopimuslain muuttamisesta
723/1990
Oikeusministeriön päätös lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin käyttöön ottamisesta eräissä tuomiokunnissa ja raastuvanoikeuksissa
722/1990
Asetus vesiasetuksen 12 a ja 20§:n muuttamisesta
721/1990
Laki leimaverolain 10 ja 12§:n muuttamisesta
720/1990
Laki maatalouden investointivarauslain 1 ja 12§:n muuttamisesta
719/1990
Laki verotuslain 45§:n muuttamisesta
718/1990
Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta
717/1990
Laki Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta
716/1990
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös uusien aineiden ilmoitusmenettelystä
715/1990
Asetus kemikaalilain nojalla lääkintöhallitukselle tehtävien ilmoitusten käsittelymaksuista
714/1990
Asetus torjunta-aineasetuksen muuttamisesta
713/1990
Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta annetun Suomen Pankin päätöksen muuttamisesta
712/1990
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden elintarvikerasvojen pakkausmerkinnöistä
711/1990
Asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä
710/1990
Asetus ylioppilastutkinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
709/1990
Valtiovarainministeriön päätös Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välisessä kaupassa noudatettavien alkuperäsääntöjen eräiden muutosten soveltamisesta
708/1990
Valtiovarainministeriön päätös Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa noudatettavien alkuperäsääntöjen eräiden muutosten soveltamisesta
707/1990
Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
706/1990
Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta
705/1990
Laki perintö- ja lahjaverolain 6§:n muuttamisesta
704/1990
Laki säätiölain 3 a§:n 3 momentin kumoamisesta
703/1990
Laki kuolleeksi julistamisesta annetun lain 11§:n muuttamisesta
702/1990
Laki holhouslain 69§:n muuttamisesta
701/1990
Laki perintökaaren voimaanpanosta annetun lain 8§:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.