Säädökset alkuperäisinä: 1990

800/1990
Laki varmuusvarastointimaksusta annetun lain muuttamisesta
799/1990
Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta
798/1990
Laki vientimaksulain 14§:n muuttamisesta
797/1990
Laki meijerikohtaisesta kiintiömaksusta annetun lain 24§:n muuttamisesta
796/1990
Laki suurilta kana- ja sikatalousyrityksiltä kannettavista markkinoimismaksuista annetun lain 23§:n muuttamisesta
795/1990
Laki kerman ja vähärasvaisen maidon tasausmaksusta annetun lain 19§:n muuttamisesta
794/1990
Laki kylvösiementuotannon edistämisestä annetun lain muuttamisesta
793/1990
Laki tuontimaksulain muuttamisesta
792/1990
Laki polkumyynnin sekä vientituen avulla tapahtuvan tuonnin ehkäisemisestä annetun lain 29§:n muuttamisesta
791/1990
Laki tullilain 8 ja 52§:n muuttamisesta
790/1990
Laki tasausverolain muuttamisesta
789/1990
Laki koiraverosta annetun lain muuttamisesta
788/1990
Laki arpajaisverolain muuttamisesta
787/1990
Laki elokuvaverolain 18§:n muuttamisesta
786/1990
Laki leimaverolain 100§:n muuttamisesta
785/1990
Laki investointiverolain muuttamisesta
784/1990
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 33§:n muuttamisesta
783/1990
Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 24§:n muuttamisesta
782/1990
Laki valmisteverotuslain 39§:n muuttamisesta
781/1990
Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain muuttamisesta
780/1990
Laki liikevaihtoverolain 81§:n muuttamisesta
779/1990
Laki perintö- ja lahjaverolain 70§:n muuttamisesta
778/1990
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 18§:n muuttamisesta
777/1990
Laki ennakkoperintälain 62 ja 63§:n muuttamisesta
776/1990
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta
775/1990
Laki verotuslain muuttamisesta
774/1990
Laki löytötavaralain 26 ja 30§:n muuttamisesta
773/1990
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2§:n muuttamisesta
772/1990
Laki pakkokeinolain muuttamisesta
771/1990
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 luvun 2§:n muuttamisesta
770/1990
Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen muuttamisesta
769/1990
Laki rikoslain muuttamisesta
768/1990
Asetus eräistä opetusministeriön hallinnonalan virkajärjestelyistä
767/1990
Asetus työvoimatoimikunnasta annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta
766/1990
Laki ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
765/1990
Laki ammattikasvatushallituksesta ja sen alaisesta piirihallinnosta annetun lain 2 ja 3§:n muuttamisesta
764/1990
Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 1§:n muuttamisesta
763/1990
Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta
762/1990
Asetus ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista
761/1990
Laki ammatillisten kurssikeskusten muuttumisesta ammatillisiksi aikuiskoulutuskeskuksiksi
760/1990
Laki ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista
759/1990
Maa- ja metsätalousministeriön päätös lohen ja taimenen kalastuksesta eräillä vesistöalueilla vuonna 1990
758/1990
Asetus asumisoikeustalojen käyttö- ja luovutusrajoitusten merkitsemisestä
757/1990
Asetus asuntotuotantoasetuksen muuttamisesta
756/1990
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräistä elintarvikkeiden vieraista aineista
755/1990
Asetus elintarvikkeiden vieraista aineista
754/1990
Maa- ja metsätalousministeriön päätös hyväksytyistä rehun lisäaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
753/1990
Valtioneuvoston päätös auto- ja moottoripyöräveron muuttamisesta
752/1990
Tasavallan Presidentin >avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista
751/1990
Asetus räjähdysvaarallisten aineiden valvontaviranomaisten eräistä toimituksista suoritettavista maksuista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.