Säädökset alkuperäisinä: 1990

900/1990
Valtioneuvoston päätös asumisoikeuden haltijoiden valinnasta
899/1990
Valtioneuvoston päätös eräiden asuntolainojen ja perusparannuslainojen korosta
898/1990
Asetus meriympäristöneuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
897/1990
Asetus työsuojeluhallinnon eräiden virkojen nimien muuttamisesta
896/1990
Asetus kansanterveysasetuksen muuttamisesta
895/1990
Asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijainnista annetun asetuksen muuttamisesta
894/1990
Asetus ulkomaisesta lainsäädännöstä saatavia tietoja koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
893/1990
Asetus Puolan kanssa tehdyn ympäristönsuojelua koskevan yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta
892/1990
Asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista yleisistä käyttö- ja kulutustarvikkeista annetun asetuksen 1 ja 2§:n muuttamisesta
891/1990
Leluasetus
890/1990
Liikenneministeriön päätös sähkösanomien korulomakkeista
889/1990
Liikenneministeriön päätös teletoiminnan tunnistamistietojen luovuttamisesta ja tallentamisesta
888/1990
Liikenneministeriön päätös televerkkojen numeroinnista
887/1990
Liikenneministeriön päätös liikenneopettajantutkinnosta
886/1990
Valtioneuvoston päätös sokeriveron korottamisesta
885/1990
Asetus Niuvanniemen sairaalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
884/1990
Asetus rajavartiolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
883/1990
Poronhoitoasetus
882/1990
Asetus arkistolaitoksen eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
881/1990
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuudesta
880/1990
Asetus tapaturmaviraston eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
879/1990
Asetus valtiovarainministeriöstä
878/1990
Asetus puolustusvoimien eräiden virkojen nimien muuttamisesta
877/1990
Asetus Puolan kanssa yhteistyöstä energiansäästön ja ympäristönsuojelun alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
876/1990
Asetus Neuvostoliiton kanssa tehdyn yhteistyöstä torjuttaessa öljyn ja muiden vahingollisten aineiden vahinkotapauksissa aiheuttamaa Itämeren pilaantumista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
875/1990
Asetus Norjan kanssa rajan ylittämistä koskevista helpotuksista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
874/1990
Valtioneuvoston päätös opintolainan saajalle työttömyyden perusteella maksettavasta korkoavustuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen 2§:n muuttamisesta
873/1990
Asetus ruokasieniasetuksen muuttamisesta
872/1990
Asetus lastenruoka-asetuksen muuttamisesta
871/1990
Asetus jäätelöasetuksen muuttamisesta
870/1990
Asetus elintarvikelisäaineista annetun asetuksen 3, 4 ja 10§:n muuttamisesta
869/1990
Asetus valtion tulo- ja menoarviosta annetun asetuksen muuttamisesta
868/1990
Asetus poliisin maksuasetuksen muuttamisesta
867/1990
Henkilökorttiasetus
866/1990
Asetus eräistä rajavartiolaitoksen virkajärjestelyistä
865/1990
Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen 52 ja 60§:n muuttamisesta
864/1990
Asetus vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
863/1990
Asetus työttömyyskassalain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
862/1990
Asetus testaustulosten ja vaatimustenmukaisuudesta esitettyjen todisteiden keskinäisestä tunnustamisesta tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta
861/1990
Liikenneministeriön päätös telepäätelaitteiden ja radiolaitteiden tyyppihyväksynnästä
860/1990
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistojen suoritteista perittävistä maksuista
859/1990
Asetus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen valvonnasta
858/1990
Asetus viestialan neuvottelukunnasta annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta
857/1990
Asetus radioasetuksen muuttamisesta
856/1990
Asetus teletoiminta-asetuksen muuttamisesta
855/1990
Asetus Helsingin yliopiston erään varsinaisen professorin viran opetusalan muuttamisesta
854/1990
Asetus eräiden virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta sisäasiainministeriön hallinnonalalla
853/1990
Asetus poliisin eräiden virkojen nimien muuttamisesta
852/1990
Asetus väestönsuojeluasetuksen muuttamisesta
851/1990
Asetus Pohjoismaiden välisen väestörekisteriä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.