Säädökset alkuperäisinä: 1990

1350/1990
Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta
1349/1990
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta
1348/1990
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin >eläkelain muuttamisesta
1347/1990
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
1346/1990
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1345/1990
Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1344/1990
Verohallituksen päätös koron ja voitto-osuuden vapauttamisesta ennakonpidätyksestä eräissä tapauksissa
1343/1990
Laki tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta
1342/1990
Laki talletusten ja obligaatioiden veronhuojennuslain muuttamisesta
1341/1990
Laki korkotulon lähdeverosta
1340/1990
Laki veronkantolain muuttamisesta
1339/1990
Laki verotuslain muuttamisesta
1338/1990
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
1337/1990
Asetus Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalastussäännöstä
1336/1990
Asetus ulkoasiainhallinnon eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
1335/1990
Asetus meripelastuspalvelusta annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta
1334/1990
Asetus rajavyöhykeasetuksen muuttamisesta
1333/1990
Laki leimaverolain muuttamisesta
1332/1990
Laki valtakunnan maarajan lähellä olevien kiinteistöjen nautintaoikeuden supistamisesta annetun lain kumoamisesta
1331/1990
Laki rajavyöhykelain muuttamisesta
1330/1990
Maa- ja metsätalousministeriön päätös elävän riistan ostoarvon määräämisessä noudatettavista perusteista
1329/1990
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden alueiden pidättämisestä riistanhoidollisiin tarkoituksiin
1328/1990
Asetus maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen 1 ja 20§:n muuttamisesta
1327/1990
Asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta
1326/1990
Asetus maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä
1325/1990
Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta
1324/1990
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1323/1990
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 12 §:n muuttamisesta
1322/1990
Laki työttömyysturvalain 5§:n muuttamisesta
1321/1990
Laki kansaneläkelain 26§:n muuttamisesta
1320/1990
Laki rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä annetun lain 4 a§:n muuttamisesta
1319/1990
Laki työntekijäin eläkelain 8§:n muuttamisesta
1318/1990
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta
1317/1990
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä
1316/1990
Laki pellonraivausmaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
1315/1990
Laki maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta annetun lain 9§:n muuttamisesta
1314/1990
Laki peltoalan perusteella suoritettavasta vientikustannusmaksusta
1313/1990
Laki meijerikohtaisesta kiintiömaksusta annetun lain muuttamisesta
1312/1990
Laki maidon väliaikaisista tuotantokiintiöistä annetun lain muuttamisesta
1311/1990
Laki maidon väliaikaisesta kiintiömaksusta annetun lain 6 ja 27§:n muuttamisesta
1310/1990
Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta
1309/1990
Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta
1308/1990
Asetus maataloustuloasetuksen 1 §:n muuttamisesta
1307/1990
Asetus maatalouden tutkimuskeskuksesta
1306/1990
Asetus luopumiseläkeasetuksen muuttamisesta
1305/1990
Laki kotieläintuotannon ohjaamisesta
1304/1990
Laki luopumiseläkelain muuttamisesta
1303/1990
Laki perintökaaren 25 luvun 4§:n muuttamisesta
1302/1990
Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 3§:n muuttamisesta
1301/1990
Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain 1 ja 7§:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.