1399/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta annetun Suomen Pankin päätöksen muuttamisesta

Suomen Pankki on 13 päivänä joulukuuta 1985 annetun valuuttalain (954/85) ja sen täytäntöönpanosta samana päivänä annetun valtioneuvoston päätöksen (955/85) nojalla

kumonnut mainitun päätöksen soveltamisesta 2 päivänä marraskuuta 1990 antamansa päätöksen (985/90) 2 luvun 5§:n sekä

muuttanut mainitun päätöksen (985/90) 2 luvun 1 ja 2§:n, seuraavasti:

2 luku

Suomen ja maksusopimusmaiden väliset valuuttatoimet

1 §

Suomen ja Neuvostoliiton välisessä tavarakaupassa maksuja ei saa ottaa vastaan selvitystilin välityksellä ilman lisenssiviraston lupaa.

Suomen ja Neuvostoliiton välisessä kaupassa ei saa selvitystilin välityksellä ottaa vastaan muita kuin sellaisia palvelumaksuja, jotka välittömästi liittyvät 1 momentissa tarkoitettuun tavarakauppaan.

2 §

Neuvostoliitosta vuoden 1990 loppuun mennessä Suomeen tuotuja ja tullattuja tavaroita ei ilman lisenssiviraston hyväksymää tuontilisenssiä saa maksaa muuten kuin selvitystilin välityksellä.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

SUOMEN PANKKI


Rolf Kullberg Johtokunnan puheenjohtaja


Markku Puntila Johtokunnan jäsen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.