1396/1990

Annettu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1990

Valtioneuvoston päätös ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin suoritettavasta valtionavustuksesta

Valtioneuvosto on ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (494/83) 11§:n 1 momentin 2 kohdan nojalla opetusministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Ammatillisista oppilaitoksista annetussa laissa (487/87) tarkoitetuille ja ammatillisista erikoisoppilaitoksista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (649/87) mainituille erikoisoppilaitoksiksi määrätyille kauppaoppilaitoksille suoritetaan ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain (494/83) 11§:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuihin käyttökustannuksiin valtionavustusta seuraavasti:

Oppilaitos Valtionavustus prosentteina
Markkinointi-instituutti 35
Suomen Yrittäjäopisto 75
E-Instituutti 65
Hankkija-yhtymän liikeopisto 65
T-kaupan koulutuskeskus -
Hämeenkylän Kauppiasopisto 65
K-instituutti 65
Jollas-Opisto 65
2 §

Valtioneuvosto päättää tämän päätöksen voimaantulon jälkeen perustettavan uuden ammatillisen erikoisoppilaitoksen valtionavustusprosentin kussakin tapauksessa erikseen.

3 §

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen soveltamisesta antaa tarvittaessa opetusministeriö.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Tällä päätöksellä kumotaan liikealan erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin suoritettavasta valtionavustuksesta 19 päivänä joulukuuta 1985 annettu valtioneuvoston päätös (1072/85).

Tätä päätöstä sovelletaan Markkinointi-Instituutille vuoden 1990 lopullista valtionavustusta määrättäessä.

Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1990

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Vt. nuorempi hallitussihteeri
Auni-Marja Vilavaara

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.