1393/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Asetus lapsen elatuksen turvaamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

lisätään 18 päivänä helmikuuta 1977 lapsen elatuksen turvaamisesta annettuun asetukseen (182/77) uusi 4 a§ seuraavasti:

4 a §

Vapaakuntakokeilusta annetun lain (718/88) 10§:n mukaan valituista vapaakunnista voidaan Helsingissä tehdä elatustukea koskeva hakemus kirjallisesti poiketen siitä, mitä edellä 4§:n 2 momentissa on säädetty hakemuksen tekemisestä kaavan mukaiselle lomakkeelle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991, ja sitä sovelletaan vapaakuntakokeilun ajan.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.