1384/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Asetus eräistä opetusministeriön hallinnonalan virkajärjestelyistä

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 6§:n 1 ja 4 momentin sekä 10§:n 1 momentin nojalla, näistä 6§:n 4 momentti sellaisena kuin se on 3 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (673/90):

1 §

Ammattikasvatushallituksessa, Hämeenlinnan ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ja valtion ammatillisissa oppilaitoksissa lakkautetaan ja niihin perustetaan jäljempänä mainitut peruspalkkaiset virat.

2 §
Ammattikasvatushallitus

Lakkautetaan:

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva konekirjoittajan virka;

neljä A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

kolme A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva apulaistarkastajan virka; ja

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva osastosihteerin virka.

3 §
Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lakkautetaan:

yksi C 39 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin (ammatilliset aineet) virka.

4 §
Valtion ammatilliset oppilaitokset

Lakkautetaan:

Kainuun ammattioppilaitos

yksi C 40 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin (ammatilliset aineet) virka.

Keski-Suomen ammattioppilaitos

yksi C 37 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin (ammatilliset aineet) virka.

Ruoveden kotitalousoppilaitos

yksi C 38 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin (ammatinopetus) virka.

Valtion hammasteknikko-opisto

yksi C 40 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin (hammasteknikkoala) virka; ja

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka.

5 §
Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu

Perustetaan:

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva assistentin virka.

6 §
Valtion ammatilliset oppilaitokset

Perustetaan:

Ammattioppilaitokset

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva huoltomestarin virka; ja

yksi C 48 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin (ammatilliset aineet) virka.

Koti- ja laitostalousoppilaitokset

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva asuntolanhoitajan virka.

Terveydenhuolto-oppilaitokset

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva taloudenhoitajan virka.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Tällä asetuksella perustettu virka voidaan täyttää ensimmäisellä kerralla sitä haettavaksi julistamatta.

Toimenpiteisiin tällä asetuksella perustetun viran täyttämiseksi saadaan ryhtyä jo ennen sitä ajankohtaa, josta lukien virka on perustettu.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.