1381/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Asetus oppisopimusasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta annetun asetuksen 19§:n ja voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan oppisopimusasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1983 annetun asetuksen (648/83) 19§ ja voimaantulosäännös, näistä voimaantulosäännös sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa (1153/88), seuraavasti:

19 §

Oppisopimukseen perustuvasta työpaikkakoulutuksesta maksettavaa koulutuskorvausta työnantajan on haettava ammattioppilaslautakunnalta koulutuksen edistymisen mukaan kolmannesvuosittain tammikuussa, toukokuussa ja syyskuussa. Korvaus suoritetaan kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Koulutuskorvauksen suorittamista varten työnantajan on liitettävä hakemukseen selvitys oppilaan kouluttamisesta.

Ammattioppilaslautakunnan vuosittain tekemän esityksen perusteella ammattikasvatushallitus osoittaa riittävän määrärahan sen käyttöön koulutuskorvauksen maksamista varten.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1983 ja on voimassa vuoden 1992 loppuun.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.