1378/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista annetun lain 17§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista 31 päivänä elokuuta 1990 annetun lain (760/90) 17§:n 1 momentin 3 kohta sekä

lisätään 17§:n 1 momenttiin uusi 3 a kohta seuraavasti:

17 §
Ammatillisista oppilaitoksista >annetun lain säännösten soveltaminen

Aikuiskoulutuskeskuksiin sovelletaan seuraavia ammatillisista oppilaitoksista annetun lain säännöksiä:


3) 23§:n säännöksiä opiskelijan velvollisuuksista, kuitenkin niin, että aikuiskoulutuskeskuksen opiskelija voidaan erottaa enintään kahden kuukauden määräajaksi tai pysyvästi;

3 a) 32 c§:n säännöksiä koulutussopimuksesta; sekäTämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 195/90
Sivistysvaliok. miet. 13/90
Suuren valiok. miet. 205/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.