1377/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain 2§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (498/83) 2§:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa (626/85), seuraavasti:

2 §

Tämän lain 5-7§:n säännöksiä ei sovelleta 1 momentissa tarkoitettujen oppilaitosten aikuiskoulutuksena järjestämään ammatilliseen peruskoulutukseen eikä oppilaiden palkalliseen työharjoitteluun, ellei asetuksella toisin säädetä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 195/90
Sivistysvaliok. miet. 13/90
Suuren valiok. miet. 205/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.