1373/1990

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1990

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös isyyslaissa (700/75) sekä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista annetussa laissa (702/75) tarkoitettujen oikeuslääketieteellisten tutkimusten korvausperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 1§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on 13 päivänä elokuuta 1976 isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta annetun asetuksen (673/76) 15§:n ja samana päivänä eräistä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista annetun asetuksen (674/76) 10§:n 1 momentin nojalla muuttanut isyyslaissa (700/75) sekä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista annetussa laissa (702/75) tarkoitettujen oikeuslääketieteellisten tutkimusten korvausperusteista 29 päivänä syyskuuta 1976 annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (842/76) 1§:n, sellaisena kuin se on 9 päivänä helmikuuta 1988 annetussa sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä (160/88), näin kuuluvaksi:

1 §

Lastenvalvojan tai tuomioistuimen pyynnöstä tehdystä toimenpiteestä, suoritetusta tutkimuksesta tai annetusta lausunnosta korvauksen peruste on:

mk
1. Lääketieteellinen asiantuntijalausunto siittämisajankohdasta 135
2. Verinäytteen ottaminen 2 vuotta vanhemmasta henkilöstä toimenpiteen suorittamista koskevine todistuksineen 35
3. Verinäytteen ottaminen 2-vuotiaasta ja sitä nuoremmasta henkilöstä toimenpiteen suorittamista koskevine todistuksineen 70
4. Verinäytteen lähettäminen lisättynä posti- ja rahtikuluilla 6
5. Veriryhmätutkimus ja sen perusteella annettava lausunto kunkin tutkittavan osalta 900
6. DNA-tutkimus ja sen perusteella annettava lausunto kunkin tutkittavan osalta 1 500
7. HLA-tyypitys ja sen perusteella annettava lausunto kunkin tutkittavan osalta 1 500
8. Tutkittavalle annettava todistus, joka koskee veri- tai muun periytyviä ominaisuuksia koskevan tutkimuksen tekemistä 9
9. Lausunnon tai todistuksen lähettäminen lisättynä postikuluilla 6

Mikäli lääketieteelliseen asiantuntijalausuntoon siittämisajankohdasta sisältyy myös lausunto siittämistodennäköisyydestä, suoritetaan 1 kohdassa tarkoitettu korvaus korotettuna 30 markalla.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1990

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Vanhempi hallitussihteeri
Raimo Salonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.