1362/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Asetus asunto-olojen kehittämisrahaston lainanottovaltuuksista vuonna 1991

Eduskunta on 11 päivänä joulukuuta 1990 päättänyt oikeuttaa asunto-olojen kehittämisrahaston vuonna 1991 ottamaan valtioneuvoston määräämissä rajoissa asunto-olojen kehittämisrahastosta annetun lain, sellaisena kuin se on muutettuna 17 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (695/90), 2§:n 2 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 2 650 000 000 markan bruttomäärään asti siten, että nettomääräinen lainanotto on enintään 1 750 000 000 markkaa ja että valtiokonttorin tehtävänä on ottaa lainat ja päättää niiden tarkemmista ehdoista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 120/90
Valtiovarainvaliok. miet. 77/90
Suuren valiok. miet. 258/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.