1361/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Asetus valtion liikelaitoksista annetun lain mukaisten liikelaitosten lainanottovaltuuksista vuonna 1991

Eduskunta on 14 päivänä joulukuuta 1990 päättänyt oikeuttaa vuonna 1991 Valtion painatuskeskuksen ottamaan valtion liikelaitoksista annetun lain (627/87) 8 §:n 2 momentissa tarkoitettua lainaa 31 000 000 markan, Valtion tietokonekeskuksen 45 000 000 markan, Posti- ja telelaitoksen 660 000 000 markan, Valtionrautateiden 400 000 000 markan, Karttakeskuksen 1 500 000 markan ja Ilmailulaitoksen 250 000 000 markan enimmäismäärään asti.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 119/90
Valtiovarainvaliok. miet. 81/90
Suuren valiok. miet. 262/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.