1336/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Asetus ulkoasiainhallinnon eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta

Ulkoasiainministeriön esittelystä säädetään 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 6§:n 1 ja 4 momentin, sellaisena kuin se on 3 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (673/90), nojalla:

1 §

Eduskunnan myönnettyä tarkoitukseen tarvittavat varat perustetaan ja lakkautetaan jäljempänä mainitut peruspalkkaiset ulkoasiainhallinnon virat.

2 §

Perustetaan

yleisvirat
1 päivästä tammikuuta 1991 lukien
Lukumäärä Viran nimi Palkkausluokka
1 lähetystöneuvos A 25
1 päivästä maaliskuuta 1991 lukien
Lukumäärä Viran nimi Palkkausluokka
1 lähetystöneuvos A 25
1 lähetystöneuvos A 24
erityisvirat
1 päivästä maaliskuuta 1991 lukien
Lukumäärä Viran nimi Palkkausluokka
1 ylitarkastaja A 26
3 §

Lakkautetaan

lehdistövirat
1 päivästä maaliskuuta 1991 lukien
Lukumäärä Viran nimi Palkkausluokka
1 lehdistöneuvos A 25
1 lehdistöneuvos A 24
4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Toimenpiteisiin tällä asetuksella perustettavien virkojen täyttämiseksi saadaan ryhtyä jo ennen sitä ajankohtaa, josta lukien virat on perustettu.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ulkoasiainministeri
Pertti Paasio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.