1311/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki maidon väliaikaisesta kiintiömaksusta annetun lain 6 ja 27§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maidon väliaikaisesta kiintiömaksusta 27 päivänä heinäkuuta 1984 annetun lain (569/84) 6§ ja 27§:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 6§ 15 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa laissa (514/90) ja 27§:n 1 momentti 22 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1257/89), seuraavasti:

6 §

Maidon kiintiömaksun suuruus on 205 penniä litralta.

27 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985 ja se koskee tammikuun 1 päivän 1985 ja joulukuun 31 päivän 1991 väliseltä ajalta suoritettavia kiintiömaksuja. Asetuksella voidaan säätää tämän lain säännösten estämättä kiintiömaksuvelvollisen eduksi poikkeuksia kiintiömaksun suorittamisvelvollisuuden ajankohdasta tämän lain voimaantulon jälkeisen ensimmäisen maksukauden osalta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991. Vuoden 1990 aikana meijeriin toimitettuun maitoon sovelletaan silloin voimassa olleita säännöksiä.

Hallituksen esitys 149/90
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 16/90
Suuren valiok. miet. 207/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.