1302/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 3§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maatilatalouden kehittämisrahastosta 16 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain (657/66) 3§:n 1 ja 2 momentti näin kuuluvaksi:

3 §

Maatilatalouden kehittämisrahaston varojen käyttämisestä maatilatalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen sekä niiden kehittämistä tarkoittavan toiminnan edistämiseen säädetään erikseen. Rahaston varoja voidaan käyttää myös muihin maatilatalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen kehittämistarkoituksiin eduskunnan tulo- ja menoarvion yhteydessä päättämissä rajoissa.

Maatilatalouden kehittämisrahaston varojen käytöllä on edistettävä maaseutuelinkeinolain (1295/90) mukaisten tavoitteiden toteuttamista.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 145/90
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 19/90
Suuren valiok. miet. 210/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.