1301/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain 1 ja 7§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle 14 päivänä tammikuuta 1938 annetun lain (23/38) 1§:n 2 momentti ja 7§:n 1-3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 1§:n 2 momentti 31 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1313/87) sekä 7§:n 1 ja 2 momentti 18 päivänä helmikuuta 1977 annetussa laissa (190/77) ja 7§:n 3 momentti 23 päivänä kesäkuuta 1977 annetussa laissa (514/77), näin kuuluviksi:

1 §

Maaseutupiirin, jolle ilmoitetaan pakkohuutokaupan toimittamisesta, ei tarvitse saattaa maatilahallitukselle sen ratkaistavaksi 1 momentin mukaan kuuluvaa kiinteistön lunastamista koskevaa asiaa, milloin kysymys on kiinteistöstä, joka ei sovellu maaseutuelinkeinolain (1295/90) tai muutoin valtion tarkoituksiin.


7 §

Tämän lain mukaan lunastetun kiinteistön käyttämisessä noudatetaan, mitä maaseutuelinkeinolaissa (1295/90) on säädetty maan käyttämisestä.

Milloin lunastettu kiinteistö tai sen osa käytetään maaseutuelinkeinolain tarkoituksiin, se voidaan antaa kiinteistön entiselle omistajalle tahi hänen aviopuolisollensa taikka heidän tai jommankumman heistä perintökaaren (40/65) 2 luvussa tarkoitetulle sukulaiselle, ottolapselle tahi kasvattilapselle taikka tällaisen henkilön aviopuolisolle, vaikka maaseutuelinkeinolain 7, 8 tai 13§:ssä säädettyjä edellytyksiä ei olisikaan olemassa. Lunastettu kiinteistö tai sen osa voidaan antaa myös yhteisesti kahdelle tai useammalle henkilölle.

Edellä 2 momentissa tarkoitetulle henkilölle voidaan muodostaa asuntotila tai -tontti. Asuntotilan tai tontin myyntihinnan korosta ja muista maksuehdoista säädetään asetuksella. Asuntotila tai -tontti voidaan muodostaa myös sellaiselle alueelle, johon maaseutuelinkeinolain säännöksiä ei sovelleta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 145/90
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 19/90
Suuren valiok. miet. 210/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.