1293/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Asetus maan ulkomaankaupassa sovellettavista määrällisistä rajoituksista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan maan ulkomaankaupassa sovellettavista määrällisistä rajoituksista 29 päivänä joulukuuta 1989 annetun asetuksen (1301/89) liitteessä olevan luettelon IV osa jäljempänä olevan liitteen mukaiseksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

IV. Vientilisensioinnin alaiset tavarat
A. Tavarat
72.04:stä Rautapohjaiset jätteet ja romu
74.04 Kuparijätteet ja romu
89.08:sta Romutettavaksi tarkoitetut alukset
B. Tavarat vietäessä muihin maihin kuin Euroopan vapaakauppaliiton ja Euroopan talousyhteisön jäsenmaihin tai Sosialististen neuvostotasavaltojen liittoon
26.20:stä Tuhka ja jätteet (muut kuin raudan ja teräksen valmistuksessa syntyvät), joissa on metalleja tai metalliyhdisteitä
71.12 Jalometallien tai jalometallilla pleteroitujen metallien jätteet ja romu
76.02 Alumiinijätteet ja -romu
78.02 Lyijyjätteet ja -romu
79.02 Sinkkijätteet ja -romu
80.02 Tinajätteet ja -romu
81.01:stä Volframijätteet ja -romu
81.02:sta Molybdeenijätteet ja -romu
81.03:sta Tantaalijätteet ja -romu
81.04:stä Magnesiumjätteet ja -romu
81.05:stä Kobolttijätteet ja -romu
81.06:sta Vismuttijätteet ja -romu
81.07:stä Kadmiumjätteet ja -romu
81.08:sta Titaanijätteet ja -romu
81.09:stä Zirkoniumjätteet ja -romu
81.10:stä Antimonijätteet ja -romu
81.11:sta Mangaanijätteet ja -romu
81.12:sta Beryllium,- kromi-, germanium-, vanadiini-, gallium-, hafnium-, indium-, niobium- (kolumbium-), renium- ja talliumjätteet ja -romu
81.13:sta Jätteet ja romu kermeteistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.