1289/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun lain (360/68) 8§:n 11 kohta,

sellaisena kuin se on 17 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa laissa (562/88), näin kuuluvaksi:

8 §

Edellä 7§:ssä tarkoitettuja vähennyskelpoisia menoja ovat muun ohessa:


11) talletuspankkien ja ulkomaisten luottolaitosten Suomessa olevien sivukonttoreiden lakisääteiset suoritukset vakuusrahastoille,Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991. Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1991 toimitettavassa verotuksessa.

Hallituksen esitys 249/90
Valtiovarainvaliok. miet. 86/90
Suuren valiok. miet. 273/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.