1284/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki rahalaitosten erityistalletuksista Suomen Pankissa annetun lain 2§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rahalaitosten erityistalletuksista Suomen Pankissa 30 päivänä joulukuuta 1965 annetun lain (745/65) 2§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 6 päivänä marraskuuta 1970 annetussa laissa (677/70), seuraavasti:

2 §

Rahalaitoksella tarkoitetaan tässä laissa talletuspankkia ja ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevaa sivukonttoria.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi>kuuta 1991.

Hallituksen esitys 224/90
Pankkivaliok. miet. 9/90
Suuren valiok. miet. 183/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.