1250/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki vuodelta 1991 toimitettavassa valtionverotuksessa sovellettavista veroasteikoista ja veroprosenteista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vuodelta 1991 toimitettavassa verotuksessa määrätään tulo- ja varallisuusverolain perusteella valtiolle suoritettava tulovero ja varallisuusvero tässä laissa olevien veroasteikkojen ja veroprosenttien mukaan.

2 §

Progressiivinen tuloveroasteikko on seuraava:

Verotettava tulo mk Vero alarajan ylittävästä tulon mk Vero alarajan kohdalla osasta %
40 000-56 000 50 7
56 000-70 000 1 170 17
70 000-98 000 3 550 21
98 000-154 000 9 430 27
154 000-275 000 24 550 33
275 000- 64 480 39
3 §

Progressiivinen varallisuusveroasteikko on seuraava:

Verotettava varallisuus 500 Vero alarajan kohdalla varallisuuden mk Vero alarajan ylittävästä osasta %
1 100 000- 500 0,9
4 §

Yhteisön tuloveroprosentti on 23 ja yhteisön varallisuusveroprosentti 1.

5 §

Palkasta ja eläkkeestä toimitettavassa ennakonpidätyksessä sovellettavat henkilökohtaiset pidätysprosentit vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 1991 lähtien sellaisiksi, että ne sovellettuina koko vuoden johtaisivat ennakkoperintälain 11§:ssä tarkoitettuun pidätysmäärään.

Ennakkoperintälain 12§ 1 momentista poiketen ennakkoperintälain 4, 5 ja 6§:n mukaisista suorituksista, jotka maksetaan tammikuun 1 päivän ja kesäkuun 30 päivän välisenä aikana, ennakonpidätys toimitetaan vuonna 1990 voimassa olleiden henkilökohtaisten pidätysprosenttien tai muiden ennakonpidätyksen toimittamista koskevien määräysten mukaan. Verohallituksen on vahvistettava tammikuun 1 päivän ja kesäkuun 30 päivän 1991 välisenä aikana ennakonpidätyksessä sovellettavien ennakkoperintälain 4§:ssä tarkoitettujen luontoisetujen raha-arvot samansuuruisiksi kuin ne ovat olleet vuonna 1990. Ennakkoperintälain 37§ 1 momentista poiketen muille kuin yhteisöille vuoden 1991 ennakonkannossa maksuunpantavaa määrää on korotettava 3 prosentilla siltä osin kuin se ylittää 8 000 markkaa. Verohallitus antaa tarkemmat määräykset tämän momentin soveltamisesta.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Hallituksen esitys 121/90
Valtiovarainvaliok. miet. 78/90
Suuren valiok. miet. 260/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.