1245/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Oikeusministeriön päätös lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin käyttöön ottamisesta eräissä tuomiokunnissa ja raastuvanoikeuksissa

Oikeusministeriö on lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä 27 päivänä maaliskuuta 1987 annetun lain (353/87) 26§:n nojalla päättänyt:

1 §

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri on otettu käyttöön Espoon, Hyvinkään, Juvan, Jyväskylän, Nilsiän, Orimattilan, Rantasalmen, Saarijärven ja Vantaan tuomiokunnissa sekä Helsingin, Savonlinnan ja Tampereen raastuvanoikeuksissa niiden koko toimialueella, Pieksämäen tuomiokunnassa niiden kiinteistöjen osalta, jotka kuuluvat maanmittauskonttorin pitämään kiinteistörekisteriin sekä Lohjan tuomiokunnassa Karjalohjan, Lohjan, Sammatin ja Vihdin kuntien alueella.

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri otetaan käyttöön seuraavasti:

1.1.1991lukien

Lohjan tuomiokunnassa Nummi-Pusulan kunnan alueella;

Loviisan tuomiokunnassa Liljendalin ja Ruotsinpyhtään kuntien sekä Loviisan kaupungin alueella niiden kiinteistöjen osalta, jotka kuuluvat maanmittauskonttorin pitämään kiinteistörekisteriin.

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin sisältyvät lainhuutotiedot otetaan käyttöön seuraavasti:

1.1.1991lukien

Jämsän, Mikkelin ja Rovaniemen tuomiokuntien koko toimialueilla;

Heinolan tuomiokunnassa Hartolan, Heinolan maalaiskunnan, Joutsan, Leivonmäen, Luhangan ja Sysmän sekä Loviisan tuomiokunnassa Lapinjärven, Pernajan ja Pyhtään kuntien alueilla;

Kemijärven, Tornion ja Varkauden tuomiokunnissa sekä Oulun raastuvanoikeudessa niiden kiinteistöjen osalta, jotka kuuluvat maanmittauskonttorin pitämään kiinteistörekisteriin;

1.2.1991lukien

Kuusamon ja Oulujoen tuomiokuntien koko toimalueella;

Tuusulan tuomiokunnassa Tuusulan kunnan alueella; sekä

1.3.1991lukien

Mikkelin ja Kemin raastuvanoikeudessa niiden koko toimialueilla.

2 §

Kirjaamisviranomaisen, jonka toimialueella lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri on otettu käyttöön vain osittain, on koko toimialueellaan kaikissa lainhuuto- ja kiinnitysasioissa sekä merkintöjen tekemisessä rekistereihin ja pöytäkirjoihin sovellettava lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun lain 4-6§:n säännöksiä sekä soveltuvin osin 7-13§:n säännöksiä.

3 §

Saantorekisterin käyttöön ottamisesta päätetään erikseen.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Tällä päätöksellä kumotaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin käyttöön ottamisesta eräissä tuomiokunnissa ja raastuvanoikeuksissa 23 päivänä elokuuta 1990 annettu oikeusministeriön päätös (723/90).

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Vs. nuorempi hallitussihteeri
Erja Riekkola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.