1244/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Oikeusministeriön päätös rangaistusmääräyslain täytäntöönpanosta

Oikeusministeriö on 27 päivänä helmikuuta 1970 annetun rangaistusmääräyslain (146/70) 19§:n nojalla vahvistanut seuraavat täytäntöönpanoa koskevat ohjeet:

1 §

Rangaistusvaatimuksesta laadittavat kirjalliset ilmoitukset samoin kuin ohjeet siitä, miten syytetyn on meneteltävä, jos hän tahtoo saattaa rangaistusvaatimuksen tuomioistuimen käsiteltäväksi, sekä rangaistusvaatimus, rangaistusmääräys ja ilmoitus siitä, ettei rangaistusmääräystä ole voitu antaa, on kirjoitettava oikeusministeriön vahvistamia lomakkeita käyttäen.

2 §

Jollei syytetyn henkilötunnusta ole luotettavasti selvitetty esitutkinnassa, on hänen virkatodistuksensa liitettävä rangaistusvaatimuksen oheen.

3 §

Rangaistusmääräyksiä koskevat asiakirjat säilytetään asiakirjavihkoina tuomiokunnan, raastuvanoikeuden ja maistraatin arkistossa järjestettyinä käräjäkunnittain tai tuomioistuimen osastoittain rangaistusmääräysten numeron mukaan erikseen kultakin vuodelta.

4 §

Ilmoitus rangaistusmääräysasiain ratkaisusta on lähetettävä oikeusministeriöön käyttäen vahvistettua lähetelomaketta.

Oikeusministeriö toimittaa tiedot rangaistusmääräyksistä tilastokeskukselle.

5 §

Edellä 1§:ssä tarkoitettuja lomakkeita saavat viranomaiset maksutta Valtion painatuskeskuksesta.

6 §

Rangaistusmääräysasiain ratkaisut, myös palautetut asiat, numeroidaan juoksevasti vuosittain kussakin alioikeudesssa. Jos tuomioistuimessa on useampia rangaistusmääräystuomareita, numerointi voidaan tarvittaessa suorittaa osastoittain tai rangaistusmääräystuomareittain.

Jos rangaistusmääräystuomari palauttaa rangaistusmääräysasian (B-kappale) ja asiakirjat syyttäjälle, hänen on talletettava jäljennös rangaistusmääräysasiain ratkaisuista.

7 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Tällä päätöksellä kumotaan rangaistusmääräyslain täytäntöönpanosta 5 päivänä kesäkuuta 1970 annettu oikeusministeriön päätös (378/70) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Hallitusneuvos
Raija Merikalla

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.