1240/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Asetus eräistä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksisla annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan eräistä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista 13 päivänä elokuuta 1976 annetun asetuksen (674/76) 12 § seuraavasti:

12 §

Seuraavat asiakirjat on kirjoitettava vahvistetun kaavan mukaisille lomakkeille:

1) eräistä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu tuomioistuimen määräys tutkimuksen tekemisestä sekä tämän asetuksen 4 §:ssä tarkoitettu ilmoitus tuomioistuimen määräyksestä;

2) edellä 5 §:n 3 momentissa tarkoitettu tuomioistuimen puheenjohtajan tai kihlakunnantuomarin taikka lastenvalvojan ilmoitus uuden verinäytteen ottamisesta;

3) edellä 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu lastenvalvojan esitys veritutkimuksen tekemisestä;

4) lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettu tutkittavalle annettava todistus veritutkimusta varten tarpeellisten verinäytteiden ottamisesta tai muun tutkimuksen suorittamisesta; sekä

5) lain 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu sosiaalilautakunnan määräys matka- ja toimeentulokustannusten maksamisesta ennakolta valtion varoista.

Oikeusministeriö vahvistaa 1 momentissa tarkoitettujen lomakkeiden kaavat saatuaan lääkintöhallituksen lausunnon. Lomakkeita voi tilata Valtion painatuskeskuksesta.

Edellä 11 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuihin laskuihin on merkittävä oikeusministeriön määräämät tiedot. Oikeusministeriö määrää laskujen tietosisällön saatuaan lääkintöhallituksen lausunnon.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.