1231/1990

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1990

Liikenneministeriön päätös televerkkojen liikenteellisestä aluejaosta annetun päätöksen 4 §:n muuttamisesta

Liikenneministeriö on päättänyt muuttaa televerkkojen liikenteellisestä aluejaosta 2 päivänä heinäkuuta 1990 antamansa päätöksen (632/90) 4 §:n muutettavaksi kuulumaan seuraavasti:

4 §

Jollei tämän pykälän 2–4 momentista muuta johdu, telelaitoksen paikallisliikennealue on sen toimiluvassa määrätty toimialue tai, milloin niitä on useampia, jokainen toimialue erikseen.

Posti- ja telelaitoksen paikallisliikennealueita ovat sen toimiluvassa määrättyihin paikallisliikenteen toimialueisiin kuuluvat verkkoryhmät tai verkkoryhmän osat.

Oy Datatie Ab:n, Oy Radiolinja Ab:n, Oy Yritysverkot Ab:n ja Ålands Mobiltelefon Ab:n paikallisliikennealueita ovat niiden toimialueilla 1 ja 2 momentin mukaisesti määräytyvät muiden telelaitosten paikallisliikennealueet.

Tampereen Tietoverkko Oy:n paikallisliikennealue on sen toimiluvassa määrätty toimialue.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1990

Apulaisosastopäällikkö
Vesa Palonen

Vanhempi hallitussihteeri
Harri Pursiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.