1229/1990

Annettu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1990

Valtioneuvoston päätös pakolaisten toimeentulon turvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä

kumonnut pakolaisten toimeentulon turvaamisesta 16 päivänä kesäkuuta 1988 annetun valtioneuvoston päätöksen (537/88) 6 §:n,

muuttanut 2 §:n 2 momentin ja 9 §:n,

näistä 9 §:n sellaisena kuin se on osittain muutettuna 15 päivänä joulukuuta 1988 (1095/88) annetulla valtioneuvoston päätöksellä, sekä

lisännyt 3 §:ään uuden 2 momentin seuraavasti:

2 §
Pakolainen

Tätä päätöstä sovelletaan myös:

1) turvapaikan hakijaan;

2) turvapaikkaa hakeneeseen, jonka maasta karkotusta koskevaa asiaa ei ole lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu;

3) turvapaikkaa hakeneeseen, jolle sisäasiainministeriö, todettuaan hänen olevan suojelun tarpeessa, on antanut oleskeluluvan turvapaikan asemesta;

4) perheenyhdistämisohjelman puitteissa maahan tulleeseen 1 momentissa ja edellä 3 kohdassa tarkoitetun henkilön sukulaiseen; sekä

5) Suomessa syntyneeseen lapseen, jonka huoltaja saa tämän päätöksen mukaisia avustuksia tai korvauksia.

3 §
Toimeentulotuki

Toimeentulotukena voidaan maksaa myös kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikan hakijoiden paluumuuttokustannukset.

9 §
Maksaminen

Tässä päätöksessä tarkoitetut avustukset ja korvaukset myöntää ja maksaa lääninhallitus enintään kymmeneltä vuodelta. Edellä 8 §:ssä tarkoitettu paluumuuttoavustus voidaan kuitenkin myöntää ja maksaa myös sanotun määräajan jälkeen.

Tämän päätöksen mukaiset avustukset ja korvaukset voi myöntää ja maksaa myös kunta, joka on tehnyt lääninhallituksen kanssa sopimuksen pakolaisten vastaanottamisesta.

Edellä 3 §:ssä tarkoitetun toimeentulotuen voi myöntää ja maksaa myös kunta, joka ei ole tehnyt lääninhallituksen kanssa sopimusta pakolaisten vastaanottamisesta, sekä turvapaikan hakijoita varten perustettu vastaanottokeskus.

Lääninhallitus korvaa kunnille ja turvapaikan hakijoita varten perustetuille vastaanottokeskuksille aiheutuneet kustannukset pakolaisten vastaanoton järjestämisestä ja korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen (600/ 88) mukaisesti.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1990

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Vt. ylitarkastaja
Jukka Mäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.