1228/1990

Annettu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1990

Valtioneuvoston päätös pakolaisten vastaanoton järjestämisestä ja korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä

muuttanut pakolaisten vastaanoton järjestämisestä ja korvaamisesta 22 päivänä kesäkuuta 1988 annetun valtioneuvoston päätöksen (600/88) 3 §:n 1 momentin, 4 §:n 2 momentin, 5 §:n ja 9 §:n 2 momentin,

näistä 4 §:n 2 momentin ja 5 §:n sellaisina kuin ne ovat 22 päivänä maaliskuuta 1989 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (304/89), sekä

lisännyt päätökseen uuden 3 a §:n seuraavasti:

3 §
Sopimus

Lääninhallitus ja kunta voivat sopia keskenään pakolaisten vastaanoton järjestämisestä kunnassa.


3 a §
Vastaanottokeskus

Pakolaisten tarvitsemia palveluja varten voidaan perustaa vastaanottokeskuksia, jotka voivat toimia myös vastaanottoasemina. Vastaanottokeskusten toiminnan voi järjestää valtio, kunta tai yksityinen järjestö. Vastaanottokeskuksen rahoituksesta vastaa valtio.

Lääninhallitus voi sopia vastaanottokeskuksen toiminnan järjestämisestä sijainti kunnan ja toiminnasta vastaavan yksityisen järjestön kanssa.

Valtion vastaanottokeskuksen toiminnan järjestämisestä vastaa sosiaalihallitus.

4 §
Laskennallinen korvaus

Kunnalle suoritettavan laskennallisen korvauksen määrä riippuu pakolaisen maassaoloajasta. Korvausmäärät vuodessa ovat seuraavat:

Kunnan kantokykyluokka Kunnalle korvattava osuus prosenttina laskennallisista kustannuksista Kunnalle korvattava osuus markkoina laskennallisista kustannuksista 1. maassaolovuodelta
ennen peruskoulun aloittamista 0–7-vuotiaiden osalta muiden osalta
1 34 24 160 7 245
2 38 26 996 8 098
3 43 30 552 9 161
4 47 33 399 10 014
5 50 35 526 10 656
6 54 38 372 11 510
7 57 40 499 12 152
8 61 43 335 13 005
9 65 46 182 13 857
10 71 50 447 15 132

5 §
Laskennallinen korvaus peruskoulu opetuksen järjestämisestä

Peruskouluopetuksen järjestämisestä kunnalle aiheutuviin kustannuksiin voidaan suorittaa ryhmämuotoisen alkuvaiheen opetuksen osalta laskennallisena korvauksena valtion varoista 30 500 markkaa oppilasta kohden.

9 §
Korvausten maksaminen

Valtion asianomaisena viranomaisena toimii läänin alueella lääninhallitus. Edellä 5 §:ssä tarkoitetun laskennallisen korvauksen osalta valtion asianomaisena viranomaisena toimii kouluhallitus.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Päätöksen 4 §:n 2 momenttia sovelletaan maksettaessa korvauksia vuodelta 1991.

Sosiaalihallituksen ja kuntien sekä vastaanottokeskuksen toiminnasta vastaavan yksityisen järjestön tämän päätöksen 3 ja 4 §:ssä tarkoitetut sopimukset ovat voimassa, kunnes uudet sopimukset lääninhallitusten kanssa tulevat voimaan.

Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1990

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Vt. ylitarkastaja
Jukka Mäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.