1227/1990

Eduskunnan päätös Eduskunnan kirjaston ohjesäännön muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 7 päivänä toukokuuta 1985 hyväksytyn Eduskunnan kirjaston ohjesäännön (450/85) 1 §:n 4 kohta, 12 §:n 2 kohta, 19 §:n 1 momentti, 28 §:n 2 momentti ja 33 §,

sellaisena kuin niistä on 19 §:n 1 momentti 21 päivänä huhtikuuta 1989 hyväksytyssä eduskunnan päätöksessä (536/89), sekä

lisätään 26 §:ään uusi 2 ja 3 momentti seuraavasti:

1 §

Eduskunnan kirjaston tehtävänä on:


4) hoitaa eduskunnan arkistoa arkistolain (184/81) säännösten ja eduskunnan arkistotoimen johtosäännön määräysten mukaisesti;


12 §

Palvelutoimiston tehtävänä on:


2) asettaa eduskunnan arkisto käytettäväksi;


19 §

Kirjastossa on ylikirjastonhoitajan, johtavan kirjastonhoitajan, arkistonhoitajan, vanhemman kirjastonhoitajan, tutkijan, nuoremman kirjastonhoitajan, kirjastoamanuenssin, osastosihteerin, toimistosihteerin, konekirjoittajan, virastomestarin, virastoavustajan ja apulaisvirastoavustajan virkoja. Lisäksi kirjastoon voidaan tulo- ja menoarviossa palkkauksiin osoitettujen määrärahojen rajoissa ottaa tilapäisiä virkamiehiä.


26 §

Kelpoisuusehtona arkistonhoitajan virkaan vaaditaan virkaan soveltuvat ylempi korkeakoulututkinto ja arkistoalan koulutus sekä suomen kielen täydellinen ja ruotsin kielen tyydyttävä taito.

Kelpoisuusehtona tutkijan virkaan vaaditaan virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyyttä joko kirjaston edustamien alojen tutkimukseen tai virkaan liittyviin erityiskysymyksiin.

28 §

Johtavat kirjastonhoitajat, arkistonhoitajat, vanhemmat kirjastonhoitajat, tutkijat ja nuoremmat kirjastonhoitajat nimittää kirjaston hallitus virkojen oltua haettavana 30 päivän ajan.


33 §

Tarkempia määräyksiä eduskunnan arkistosta annetaan eduskunnan arkistotoimen johtosäännössä, jonka hyväksyy kansliatoimikunta, sekä virasto- ja laitoskohtaisissa arkistosäännöissä.


Nämä ohjesäännön muutokset tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1990

Eduskunnan puolesta:


Elsi Hetemäki-Olander puhemies


Seppo Tiitinen pääsihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.