1223/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Laki valtakunnanoikeudesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla,

muutetaan valtakunnanoikeudesta 25 päivänä marraskuuta 1922 annetun lain (273/22) 1 §:n 1 momentti ja 2 §:n 1 momentti,

näistä 1 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 21 päivänä lokakuuta 1955 annetussa laissa (421/55), seuraavasti:

1 §

Valtakunnanoikeus käsittelee syytteen, joka nostetaan valtioneuvoston jäsentä, oikeuskansleria, apulaisoikeuskansleria, apulaisoikeuskanslerin varamiestä tai eduskunnan oikeusasiamiestä, apulaisoikeusasiamiestä, apulaisoikeusasiamiehen varamiestä taikka korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden presidenttiä tai jäsentä vastaan lainvastaisesta menettelystä virkatoimessa.


2 §

Ryhtyessään hallitusmuodon 47, 49 tai 59 §:n mukaan ajamaan syytettä valtakunnanoikeudessa tulee oikeuskanslerin, eduskunnan oikeusasiamiehen taikka tasavallan presidentin tai eduskunnan siihen määräämän henkilön valtakunnanoikeuden puheenjohtajalta pyytää, että syytteeseen pantava kutsutaan asiasta vastaamaan. Puheenjohtajan tulee sen jälkeen ryhtyä toimiin, jotta valtakunnanoikeus kokoontuu asiaa laillisessa järjestyksessä käsittelemään.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 72/90
Perustuslakivaliok. miet. 9/90
Suuren valiok. miet. 179/90

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.