1217/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Asetus valtion sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden palveluista perittävistä korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan valtion sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden palveluista perittävistä korvauksista 22 päivänä joulukuuta 1983 annetun asetuksen (1057/83) 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentti ja 7 §,

sellaisina kuin ne ovat 15 päivänä joulukuuta 1989 annetussa asetuksessa (1134/89), näin kuuluviksi:

3 §

Valtion koulukodissa annetusta kasvatuksesta, hoidosta tai opetuksesta peritään korvauksena koulukotiin osoitetun lapsen tai nuoren henkilön käyttämistä palveluista 932 markkaa vuorokaudelta.


4 §

Valtion päihdehuollon toimintayksikössä annetuista sosiaalihuoltolain (710/82) 24 §:ssä tarkoitetuista laitoshuollon palveluista peritään korvauksena asiakkaaksi osoitetun henkilön käyttämistä palveluista 483 markkaa vuorokaudelta.


7 §

Valtion mielisairaalan sairaansijalle osoitetulle henkilölle annetusta hoidosta peritään korvauksena 870 markkaa vuorokaudelta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.