1213/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Laki taisteluvälineiden siviilihenkilöille aiheuttamien tapaturmien korvaamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tämän lain mukaan suoritetaan korvausta Suomen kansalaisen ja Suomessa pysyvästi asuvan ulkomaalaisen tapaturmaisesti saamasta ruumiinvammasta, jos se on aiheutunut puolustusvoimille kuuluvista aseista, ammuksista, miinoista, räjähdysaineista tai muista taisteluvälineistä, jotka eivät ole oikeudettomasti olleet muun kuin puolustusvoimien hallussa. Korvausta ei suoriteta, jos vahingoittuneella on oikeus korvaukseen valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetun lain (449/90), tapaturmavakuutuslain (608/48) tai sotilastapaturmalain (1211/90) mukaan.

2 §

Valtio vastaa vahingosta tuottamuksesta riippumatta.

3 §

Korvauksesta on soveltuvin osin voimassa mitä vahingonkorvauslain (412/74) 5 luvussa, 6 luvun 1 §:ssä sekä 7 luvun 3 ja 4 §:ssä säädetään.

4 §

Korvausta on vaadittava kymmenen vuoden kuluessa vahingon tapahtumisesta. Erityisestä syystä korvaus voidaan maksaa, vaikka korvausta on haettu tätä myöhemmin.

Valtion puhevaltaa tämän lain mukaisissa korvausasioissa käyttää pääesikunta.

5 §

Samasta ruumiinvammasta muun lain mukaan maksettavasta korvauksesta vähennetään tämän lain mukaan suoritettu korvaus.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Tätä lakia sovelletaan ruumiinvammaan, joka on syntynyt lain tultua voimaan.

Hallituksen esitys 98/90
Sosiaalivaliok. miet. 32/90
Suuren valiok. miet. 146/90

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.