1208/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

muuttanut ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta 8 päivänä helmikuuta 1983 annetun liikenneministeriön päätöksen (150/83) 4 §:n 5 momentin, 39 §:n otsikon ja 3 momentin, 100 §:n 1 momentin, 186 §:n, 187 §:n 1 momentin ja 188 §:n 1 ja 2 momentin,

näistä 100 §:n 1 momentin sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 29 päivänä syyskuuta 1989 annetulla päätöksellä (875/89), sekä

lisännyt 37 §:ään uuden 3 momentin, päätökseen uuden 39 a §:n, päätöksen 126 §:ään uuden 2 momentin sekä päätökseen 12 päivänä kesäkuuta 1987 annetulla päätöksellä (548/87) lisättyyn 62 a §:ään uuden 5 momentin, päätöksen 90 a §:ään uuden 5 momentin, 110 a §:ään uuden 3 momentin, 135 a §:ään uuden 3 momentin ja 180 b §:ään uuden 5 momentin seuraavasti:

2 luku

Ajoneuvoja koskevia yleisiä määräyksiä

4 §
Akselistorakenteet

5. Kaksoisakselistona pidetään sellaista hinattavan ajoneuvon ja kokonaispainoltaan enintään 3 500 kg:n auton akselistorakennetta, jossa akseliväli on enintään 1,00 m ja jossa akselien jousituksia ei ole kytketty toisiinsa akselien välisen kuormituksen tasaamiseksi. Tällaiselle kaksoisakselistorakenteelle saa hyväksyä akselistopainoksi enintään 2 500 kg.

3 luku

Auto

37 §
Äänimerkinantolaite

3. Paketti-, linja-, kuorma- ja erikoisautossa saa olla jaksottaista ääntä antava, auton peruuttaessa tai peruutusvaihteen ollessa kytkettynä toimiva peruutushälytin. Sen äänen voimakkuus seitsemän metrin etäisyydeltä mitattuna ei saa olla 75 dB(A) suurempi.

39 §
Tuulilasin laitteet

3. Tuulilasin huurteenpoistolaitteen toiminnan on oltava kuljettajan säädeltävissä. Henkilöauton tuulilasin huurteenpoistolaitteen on lisäksi täytettävä standardin SFS 4419 tai FMVSS 103 vaatimukset tahi oltava e-hyväksytty direktiivin n:o 78/317/EEC mukaisesti. Laitteen on täytettävä standardin tai direktiivin vaatimukset -18°C lämpötilassa suoritetussa testissä.

39 a §
Takalasin huurteenpoistolaite

1. Takalasin huurteenpoistolaitteen tulee puhdistaa huurre ja sumu vähintään 70 prosentin suuruiselta osalta siitä takalasin osasta, jonka vähintään tulee näkyä 36 §:n 3 momentissa tarkoitetusta sisäpuolisesta taustapeilistä. Jos takalasin huurteenpoistolaite toimii sähkövastuslankojen avulla, sen sähkötehon on oltava vähintään 250 W lasin pinnan neliömetriä kohti sanotun 70 prosentin näkyvyysalueen kohdalla.

2. Jos takalasin huurteenpoistolaite ei täytä 1 momentissa määrättyjä vaatimuksia, tulee sille suorittaa standardin ISO 5898 mukainen testi. Huurteenpoistolaite katsotaan hyväksyttäväksi, jos 20 minuutin kuluttua testijakson alkamisesta 60 prosenttia 1 momentissa tarkoitetusta alueesta tai 50 prosenttia suorakulmion muotoisesta alueesta, jonka kanta ja korkeus ovat samat kuin sanotun alueen kanta ja korkeus, on puhdistunut huurteesta.

62 a §
Poikkeukset ja tarkemmat ohjeet

5. Autorekisterikeskus voi myöntää automallille vähäisiä poikkeuksia tämän päätöksen vaatimuksista.

4 luku

Moottoripyörä

90 a §
Poikkeukset ja tarkemmat ohjeet

5. Autorekisterikeskus voi myöntää moottoripyörämallille vähäisiä poikkeuksia tämän päätöksen vaatimuksista.

5 luku

Mopo

100 §
Ajovalot

1. Mopossa tulee olla yksi valkoista tai vaaleankeltaista valoa antava lähivalon käsittävä valonheitin. Lähivalonheittimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 56, 57, 72, 76 tai 82 taikka jonkin autojen lähivaloa koskevan E-säännön mukaisesti.


110 a §
Poikkeukset ja tarkemmat ohjeet

3. Autorekisterikeskus voi myöntää mopomallille vähäisiä poikkeuksia tämän päätöksen vaatimuksista.

6 luku

Traktori ja moottorityökone

126 §
Äänimerkinantolaite

2. Traktorissa ja moottorityökoneessa saa olla jaksottaista ääntä antava, ajoneuvon peruuttaessa tai peruutusvaihteen ollessa kytkettynä toimiva peruutushälytin. Sen äänen voimakkuus seitsemän metrin etäisyydeltä mitattuna ei saa olla 75 dB(A) suurempi.

135 a §
Poikkeukset

3. Autorekisterikeskus voi myöntää traktori- ja moottorityökonemallille vähäisiä poikkeuksia tämän päätöksen vaatimuksista.

9 luku

Autojen perävaunut

180 b §
Poikkeukset ja tarkemmat ohjeet

5. Autorekisterikeskus voi myöntää perävaunumallille vähäisiä poikkeuksia tämän päätöksen vaatimuksista.

10 luku

Erikoiskuljetusperävaunu

186 §
Vetoauton teho

Raskaisiin erikoiskuljetuksiin tarkoitetun perävaunun ja sen vetoauton yhdistelmän saa hyväksyä siitä huolimatta, että yhdistelmän kokonaispaino ylittää ajoneuvoasetuksen 33 a §:n 5 momentin mukaisen, vetoauton moottoritehosta riippuvan määrän. Vetoauton moottoritehon tai vetoautojen yhteenlasketun moottoritehon on kuitenkin oltava vähintään 264 kilowattia lisättynä 0,8 kilowatilla kutakin tonnia kohti, jolla ajoneuvoyhdistelmän kokonaispaino ylittää 60 tonnia. Vetoautojen yhteenlasketun moottoritehon ei kuitenkaan tarvitse olla 550 kilowattia suurempi.

187 §
Kääntyvyys

1. Erikoiskuljetuksiin tarkoitetun perävaunun ja sen vetoauton yhdistelmän saa hyväksyä siitä huolimatta, että yhdistelmä ei täytä ajoneuvoasetuksen 35 a §:n 2 momentin mukaista kääntyvyysvaatimusta. Jos autossa olevan vetopöydän tai vetokytkimen tahi välivaunun vetopöydän ja perävaunun takimmaisen akselin välinen etäisyys on suurempi kuin 15 m, on perävaunun akseliston oltava pakko-ohjattu tai ohjattavissa. Milloin perävaunua varten on erikseen ohjaaja, on tällä oltava radio- tai puhelinyhteys vetoauton kuljettajaan.


188 §
Perävaunun käyttö

1. Erikoiskuljetuksiin hyväksyttyä puoliperävaunua saa ilman eri lupaa käyttää pylväiden ja vastaavien pitkien esineiden kuljetukseen, jos perävaunun ja sen vetoauton yhdistelmän pituus on enintään 20 m eivätkä perävaunun ja ajoneuvoyhdistelmän korkeus, leveys tai paino ylitä ajoneuvoasetuksen 33, 33 a, 35 ja 40 §:ssä säädettyjä arvoja ja siitä huolimatta, ettei yhdistelmä täytä asetuksen 35 a §:n 2 momentin mukaista kääntyvyysvaatimusta. Samoin edellytyksin saa syväkuormausperävaunua käyttää ilman eri lupaa sellaisten korkeudeltaan jakamattomien esineiden ja konttien kuljetukseen, joiden kuljetus lyhyempää perävaunua käytettäessä edellyttäisi ajoneuvoasetuksen 35 §:ssä säädetyn korkeuden ylittämisen.

2. Perävaunua saa ilman eri lupaa käyttää muihin kuin erikoiskuljetuksiin, jos kuljetusta suoritettaessa perävaunun ja ajoneuvoyhdistelmän painot, pituus, leveys ja korkeus kuormineen eivät ylitä ajoneuvoasetuksen 33–35 ja 40 §:ssä säädettyjä arvoja ja jos ajoneuvoyhdistelmä täyttää asetuksen 35 a §:n 2 momentin mukaisen kääntyvyysvaatimuksen.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Liikenneministeri
Ilkka Kanerva

Toimistopäällikkö, yli-insinööri
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.